Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học QGHN có 2 Phó hiệu trưởng mới

(Dân trí) - GS.TS. Lê Thanh Sơn, Trưởng khoa Hóa học và PGS.TS. Ngạc An Bang, Trưởng khoa Vật lý vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ký quyết định số 1766/QĐ-ĐHQGHN và 1768/QĐ-ĐHQGHN bổ nhiệm  PGS.TS. Ngạc An Bang, Trưởng khoa Vật lý và GS.TS. Lê Thanh Sơn, Trưởng khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

GS.TS. Lê Thanh Sơn và PGS.TS. Ngạc An Bang đều là cựu sinh viên Khoa Hóa học và Khoa Vật lý, khóa 32 (1987-1992) của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp đại học, GS.TS. Lê Thanh Sơn học cao học tại Trường, làm nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Hóa học tại Đại học Ehime – Nhật Bản năm 1999. Năm 2007, ông được công nhận Phó giáo sư, năm 2019 ông được Hội đồng giáo sư nhà nước phong học hàm Giáo sư.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học QGHN có 2 Phó hiệu trưởng mới - 1

GS.TS. Lê Thanh Sơn.

 Từ năm 1995 đến nay, GS.TS. Lê Thanh Sơn công tác tại Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên với các chức vụ: Giảng viên bộ môn Hóa Lý và Hóa học Dầu mỏ.

Từ tháng 10/2010 ông là Phó Chủ nhiệm Khoa và từ tháng 12/2012 đến nay, ông là Trưởng khoa Hóa học. Từ năm 2017, ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ vật liệu và năng lượng (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ông từng được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016.

PGS.TS. Ngạc An Bang theo học ngành Vật lý chất rắn, Khoa Vật lý, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, từng làm nghiên cứu viên tại Viện Vật lý và Viện Khoa học Vật liệu, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Sau đó, ông tiếp tục học tập và làm nghiên cứu sinh tại khoa Vật lý, Trường Đại học Siegen, CHLB Đức. Năm 2003, ông đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ, được Đại học Siegen cấp học vị Tiến sĩ Vật lý. Năm 2018, ông được bổ nhiệm học hàm Phó giáo sư ngành Vật lý.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học QGHN có 2 Phó hiệu trưởng mới - 2

PGS.TS. Ngạc An Bang.

 Từ năm 2003 đến nay, PGS.TS. Ngạc An Bang là giảng viên bộ môn Vật lý Đại cương, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Từ tháng 11/2008 đến 2013, ông là Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý Đại cương.

Từ tháng 11/2012 đến nay, ông là Trưởng khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Hồng Hạnh