Gia Lai:

Trên 50% học sinh lớp 12 có điểm khảo sát dưới trung bình

(Dân trí) - Kết quả thống kê khảo sát chất lượng đầu năm học 2015-2016 vừa qua ở học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Gia Lai khiến nhiều người giật mình, khi nhiều môn có tỷ lệ trên 50% học sinh đạt điểm dưới trung bình.

Các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa tổ chức 6 môn thi khảo sát chất lượng đầu năm cho học sinh lớp 12 gồm: Toán học, Sinh học, tiếng Anh, Vật Lý, Hóa học và Ngữ văn.

Kết quả cho thấy, môn Toán có tỷ lệ học sinh dưới điểm trung bình thấp nhất là hơn 33%, trong đó, 348 học sinh chỉ đạt từ 0-1 điểm.

Môn tiếng Anh có 7.246/10.368 học sinh có kết quả dưới trung bình, chiếm tỷ lệ gần 70%; ở môn này, có 15 trường tỷ lệ học sinh đạt dưới điểm trung bình vượt 90%.

Môn Sinh học có 7.590/10.385 học sinh có kết quả dưới trung bình, chiếm tỷ lệ hơn 73%; số lượng học sinh ở thang điểm từ 2,5-4 điểm khá nhiều.

Môn Vật lý, học sinh có kết quả dưới trung bình là 5.992/10.387 học sinh, chiếm tỷ lệ 57,69%.

Môn Hóa học có 5.934/10.383 học sinh có kết quả dưới trung bình, chiếm tỷ lệ 57,15%.

Môn Ngữ văn có 4.143/10.385 học sinh có kết quả dưới trung bình, chiếm tỷ lệ 39,89% học sinh.

Trước kết quả trên, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 1325/SGDĐT-GDTrH về việc triển khai xử lý chất lượng khảo sát đầu năm học 2015-2016. Sở Giáo dục chỉ đạo các trường phổ thông trực thuộc Sở khẩn trương thực hiện phân tích kết quả khảo sát chất lượng đầu năm học này của trường. Phân nhóm đối tượng học sinh để tiến hành phụ đạo, củng cố kiến thức cho học sinh…

Thiên Thư

Đang được quan tâm