Thứ tư, 08/03/2017 - 08:01

Trắc nghiệm: Bạn có mắc những lỗi ngữ pháp phổ biến trong tiếng Anh?

Dân trí

Học tiếng Anh, bạn có phân vân khi nào dùng “it's” và “its”? Còn cách dùng khác nhau của “me” và “I” thì sao? Bài trắc nghiệm dưới đây tổng kết những lỗi về ngữ pháp phổ biến trong tiếng Anh, bạn thử xem mình giỏi ngữ pháp tiếng Anh đến đâu nhé!

Xuân Vũ

Tổng hợp