Thứ tư, 09/10/2019 - 14:49

TPHCM: Phòng, chống “tham nhũng vặt” trong giáo dục

Dân trí

Sở GD-ĐT TPHCM vừa triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2019-2020. Trong đó, nhấn mạnh việc phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, nhất là các hành vi "tham nhũng vặt".

Cụ thể, đối với công tác này, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, nhất là các hành vi "tham nhũng vặt" của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, chức trách được giao, đảm bảo mọi hoạt động của đơn vị đều công khai, minh bạch. 

TPHCM: Phòng, chống “tham nhũng vặt” trong giáo dục - 1

Kiểm tra công tác thu cho trong trường học ở TPHCM (Ảnh minh họa)

Tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao nhận thức vai trò của người đứng đầu đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào: đầu tư xây dựng thu, chi ngân sách, tài chính, quản lý, sử dụng tài sản công, kịp thời xử lý nghiêm minh đúng pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Đối với việc thực hiện, Sở giao nhiều bộ phận. Đặc biệt, Thanh tra Sở tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nắm thông tin, tình hình.

Kịp thời đề xuất các cuộc thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật những vụ việc có dấu hiệu bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, cho thôi việc, miễn nhiệm bãi nhiệm, kỷ luật... đối với cán bộ, công viên chức và người lao động có nhiều dư luận về tham nhũng, lãng phí.

Học sinh TPHCM học phòng chống tham nhũng

Năm học 2019-2020, UBND TPHCM công bố nội dung, thực hiện quy định của Thủ tướng Chính phủ sẽ đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy ở trường học. 

Theo đó, nội dung phòng chống tham nhũng sẽ được tích hợp, lồng ghép vào môn giáo dục công dân với thời lượng 6 tiết/năm học. Ngoài ra, trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các trường, các giáo viên đều có thể tích hợp nội dung này để tuyên truyền, giáo dục đối với học sinh.

Hoài Nam