TPHCM: Mục tiêu 50-80% học sinh đạt chứng chỉ tin học quốc tế năm 2030

(Dân trí) - Mục tiêu của TPHCM, giai đoạn 2025 - 2030, 80% học sinh trường tiên tiến và 50% học sinh phổ thông đạt chứng chỉ tin học quốc tế.

UBND TPHCM vừa phê duyệt đề án Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông theo định hướng chuẩn quốc tế giai đoạn 2021- 2030.

TPHCM: Mục tiêu 50-80% học sinh đạt chứng chỉ tin học quốc tế năm 2030 - 1

(Ảnh minh họa)

Giai đoạn từ 2021 - 2022, các trường tiên tiến theo xu thế hội nhập có 90% học sinh học và 30% đạt chứng chỉ tin học quốc tế. Đối với các trường phổ thông khác đáp ứng 40% nhu cầu học sinh và 20% học sinh đạt chứng chỉ tin học quốc tế.

Về đội ngũ giáo viên thì có 80% giáo viên dạy Tin học được chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu dạy Chương trình tin học quốc tế theo cấp học.

Giai đoạn 2023 - 2025: 100% học sinh trường tiên tiến thì có 50% số học sinh đạt chứng chỉ quốc tế. Còn các trường phổ thông khác thì đáp ứng 50% nhu cầu học và 30% học sinh đạt chứng chỉ quốc tế. 100% giáo viên được chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu dạy Chương trình tin học quốc tế theo cấp học.

Giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030: Đối với các trường tiên tiến - hội nhập: 100% học sinh được học và 80% đạt chứng chỉ tin học quốc tế. Các trường phổ thông khác đáp ứng 80% nhu cầu học sinh và 50% học sinh đạt chứng chỉ tin học quốc tế.

Ở giai đoạn này, về đội ngũ giáo viên 100% giáo viên dạy Tin học được chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu dạy Chương trình Tin học quốc tế theo cấp học.

Thực hiện đề án, thành phố yêu cầu rà soát, tiến hành trang bị, nâng cấp phòng máy vi tính ở các trường phổ thông. Đến giai đoạn 2025-2030, đảm bảo 100% nhà trường có đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, cấu hình máy vi tính đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo chương trình chuẩn quốc tế.

Đang được quan tâm