Cà Mau:

Tổ chức tiết kiệm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Dân trí

Kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động kỷ niệm trên tinh thần trang trọng, tiết kiệm và đặc biệt phải giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với nhà giáo.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, kỷ niệm 70 năm nền Giáo dục Việt Nam (1945 – 2015) và lần thứ 33 Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2015) năm nay diễn ra trong bối cảnh ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau đang tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đặc biệt là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH TW Đảng khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở GD-ĐT tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các Sở, Ban ngành có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản về giáo dục đào tạo và dạy nghề nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện; triển khai thực hiện có hiêu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa và môi trường giáo dục lành mạnh ở trường học, cơ sở dạy nghề và cơ quan quản lý giáo dục, dạy nghề.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các Sở, Ban ngành tỉnh phải giải quyết đầy đủ chế độ đối với nhà giáo trong dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các Sở, Ban ngành tỉnh phải giải quyết đầy đủ chế độ đối với nhà giáo trong dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm 70 năm nền Giáo dục Việt Nma và 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 phải tạo được không khí vui tươi, phấn khởi nhưng trên tinh thần tôn sư trọng đạo, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, lãng phí.

Tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở GD-ĐT và các địa phương giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Kiểm tra xử lý, không để xảy ra tình trạng nợ lương và các khoản phụ cấp khác đối với nhà giáo.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, các đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động viên các cựu giáo chức, các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, nhà giáo trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những giáo viên đang công tác tại các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; khuyến khích, tạo điều kiện cho các em học sinh đến thăm hỏi, tri cân các thầy cô giáo; tổ chức tuyên dương, tôn vinh những nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Huỳnh Hải