Thông tin mới về trường Đại học Hoa Sen

Văn Phòng Thành Ủy TP.HCM vừa phát đi thông báo kết luận cuộc họp của đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM về trường hợp của trường ĐH Hoa Sen.

Trong văn bản số 176-TB/VPTƯ do Phó chánh văn phòng Thành Ủy, Tăng Phước Lộc ký cũng nêu rõ: Ngày 25/5 vừa qua, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đã chủ trì buổi làm việc để giải quyết các kiến nghị của Trường Đại học Hoa Sen. Cuộc gặp có đại diện của lãnh đạo Thành Ủy, UBND TP HCM, lãnh đạo Bộ GD&DT, lãnh đạo Sở Tư Pháp, Sở GD&ĐT, Đại diện trường ĐH Hoa Sen và các cổ đông.

Trong cuộc họp Bí thư Thành Ủy Đinh La Thăng đã lắng nghe báo cáo, cũng như tâm tư nguyện vọng của Ban giám hiệu trường ĐH Hoa Sen và các cổ đông.

Từ đây, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng có kết luận chỉ đạo như sau:

Việc quyết định Trường hoạt động theo loại hình trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận hay không là thẩm quyền của Đại hội cổ đông Đại học Hoa Sen theo đúng quy định pháp luật.

Để được công nhận là trường đại học tư thực hoạt động không vì lợi nhuận, đề nghị Trường Đại học Hoa Sen thực hiện theo quy trình, thủ tục quy định tại Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ –TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ trướng Chính phủ, khẩn trương xây dựng đề án trình Bộ GD&ĐT thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận là Trường Đại học tư thực hoạt động không vì lợi nhuận.

Bí thư Đinh La Thăng giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ sở, ngành liên quan xem xét trên cơ sở bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xem xét công nhận HĐQT Trường ĐH Hoa Sen được bầu bổ sung ngày 02 tháng 8 năm 2014 theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Tú