Thêm một trường ĐH đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế

Dân trí

Trường ĐH Tôn Đức Thắng xác nhận trường này vừa được Hội đồng cao cấp về kiểm định nghiên cứu và giáo dục đại học quốc gia của Cộng hòa Pháp (HCERES) đánh giá và công nhận đạt chuẩn chất lượng. Đây là trường thứ 5 đạt chuẩn này sau ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Xây dựng, ĐH Bách khoa Đà Nẵng và ĐH Bách khoa TPHCM.

TS Nguyễn Ngọc Sơn, Phó hiệu trưởng trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết vào tháng 4/2018, đoàn chuyên gia đánh giá của Hội đồng cao cấp về kiểm định nghiên cứu và giáo dục đại học quốc gia của Cộng hòa Pháp (HCERES) đã tiến hành đánh giá chất lượng trường đại học tại trường. Đoàn chuyên gia của HCERES đã đánh giá và thẩm định toàn diện các nội dung cùng 700 minh chứng đi kèm liên quan trực tiếp đến kiểm định đại học.

TS Nguyễn Ngọc Sơn, Phó hiệu trưởng trường ĐH Tôn Đức Thắng chia sẻ về việc trường được đạt chuẩn kiểm định của Hội đồng cao cấp về kiểm định nghiên cứu và giáo dục đại học quốc gia của Cộng hoà Pháp
TS Nguyễn Ngọc Sơn, Phó hiệu trưởng trường ĐH Tôn Đức Thắng chia sẻ về việc trường được đạt chuẩn kiểm định của Hội đồng cao cấp về kiểm định nghiên cứu và giáo dục đại học quốc gia của Cộng hoà Pháp

Các tiêu chí được HCERES kiểm định và đánh giá gồm chiến lược và quản trị đại học, nghiên cứu và giảng dạy, dịch vụ sinh viên, quan hệ đối ngoại, quản lý, kiểm định chất lượng và đạo đức học thuật…Tất cả các tiêu chí của trường đều được Hội đồng kiểm định của HCERES đánh giá cao, đồng thời Hội đồng cũng để xuất trường tiếp tục phát triển các campus và đào tạo sau đại học.

Với đánh giá này, trường ĐH Tôn Đức Thắng đã đạt chuẩn đại học của Cộng hòa Pháp do Hội đồng cao cấp về kiểm định nghiên cứu và giáo dục đại học quốc gia của Cộng hòa Pháp (HCERES). Kiểm định và công nhận chất lượng đại học đạt chuẩn này có giá trị trong vòng 5 năm (7/2018 đến 07/2023).

Theo ông Sơn, trường ĐH Tôn Đức Thắng phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu với mục tiêu là vào top 60 các trường đại học tốt nhất ở châu Á đến năm 2037.

Trước đó vào tháng 6/2017, 4 trường ĐH của Việt Nam gồm trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Xây dựng, ĐH Bách khoa Đà Nẵng và ĐH Bách khoa – ĐHQG TPHCM được Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học (HCERES) của Pháp ra kết luận đánh giá đạt chuẩn kiểm định trường đại học. Đây là sự kiện được ghi nhận lần đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

HCERES được thành lập theo luật số 2013-660 ngày 22/7/2013 trên cơ sở Cơ quan đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (AERES) và kế thừa các hoạt động của cơ quan này. HCERES là tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học độc lập có nhiệm vụ đánh giá các cơ sở đào tạo đại học, các tổ chức nghiên cứu và các chương trình đào tạo.

HCERES là thành viên chính thức của Hiệp hội đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Châu Âu (ENQA) và Bộ tiêu chuẩn và Hướng dẫn về đảm bảo chất lượng (ESG) trong hệ giáo dục đại học Châu Âu (EHEA). Ngoài các cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Pháp, HCERES còn tham gia đánh giá các cơ sở đào tạo và nghiên cứu của các quốc gia thuộc EHEA. Trung bình hàng năm HCERES đánh giá và kiểm định 50 cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu; 630 đơn vị nghiên cứu; 600 chương trình đào tạo đại học; 300 chương trình đào tạo thạc sĩ và 70 chương trình đào tạo tiến sĩ.

HCERES cũng đã thực hiện đánh giá và kiểm định quốc tế đối với các trường đại học nước ngoài, các tổ chức giáo dục của Pháp ở nước ngoài, các đơn vị nghiên cứu hỗn hợp quốc tế.

Lê Phương