Thứ sáu, 09/10/2020 - 16:28

Thanh tra giáo dục cần nhanh nhạy, không nắm bắt vấn đề qua báo chí

Dân trí

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu lực lượng thanh tra cần nhanh nhạy, không chỉ nắm bắt thụ động qua báo chí, người dân, đơn thư mà còn phải chủ động nắm bắt qua các kênh khác để tham mưu cho lãnh đạo.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2020-2021 ngày 9/10.

Thanh tra giáo dục cần nhanh nhạy, không nắm bắt vấn đề qua báo chí - 1

Năm học 2019-2020 đã có tổng số 1.602 đơn vị được thanh tra

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm học 2019-2020 đã có tổng số 1.602 đơn vị được thanh tra, trong đó, thanh tra hành chính 308 đơn vị; thanh tra chuyên ngành 1159 đơn vị, thanh tra đột xuất 135 đơn vị.

Nội dung các cuộc thanh tra tập trung vào công tác quản lý của thủ trưởng đơn vị, một số vấn đề nóng như dạy thêm, học thêm; thu chi đầu năm học; sử dụng văn bằng chứng chỉ; việc tuyển dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

Ông Nguyễn Đức Cường, Chánh Thanh tra Bộ GDĐT cho biết, qua các cuộc thanh tra đã phát hiện sai phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các sai phạm, khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý, tăng cường trật tự, kỷ cương, nề nếp của ngành Giáo dục. Các kết luận thanh tra đã tác động tới hệ thống, góp phần tích cực cho công tác quản lý giáo dục của địa phương.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, thanh tra đã kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục các thiếu sót trong việc chuẩn bị hồ sơ thí sinh, cơ sở vật chất và chuẩn bị kỳ thi; kiến nghị khắc phục các biện pháp phòng ngừa đảm bảo an toàn cho công tác coi thi tại các Điểm thi, kiến nghị Hội đồng thi về công tác chuẩn bị và đảm bảo an toàn cho công tác chấm thi.

Tuy nhiên, ông Cường cũng thừa nhận, trên thực tế hiện nay lực lượng thanh tra của Sở GDĐT còn mỏng, nhiều nơi chưa có đủ lãnh đạo thanh tra theo quy định nên việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thanh tra còn khó khăn; vẫn còn một số Sở GDĐT chưa kiên quyết thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, chưa thực hiện việc theo dõi, xử lý sau thanh tra theo quy định…

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu đối với nhiệm vụ thanh tra năm học 2020-2021 phải chấm dứt tình trạng Sở không có phòng Thanh tra, lãnh đạo Thanh tra. Thanh tra là tai mắt của lãnh đạo, là công cụ của người quản lý.

Thanh tra giáo dục cần nhanh nhạy, không nắm bắt vấn đề qua báo chí - 2

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng

“Thanh tra có mạnh thì công tác lãnh đạo, quản lý mới mạnh, vì vậy, trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương chung, kiên quyết không cắt giảm biên chế số lượng cán bộ làm công tác thanh tra, mà phải từng bước tăng cường, hoàn thiện đội ngũ này, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đặt ra”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng yêu cầu lực lượng thanh tra cần nhanh nhạy, nắm bắt vấn đề, không chỉ nắm bắt thụ động qua báo chí, người dân, đơn thư mà còn phải chủ động nắm bắt qua các kênh khác để tham mưu cho lãnh đạo.

Trong quá trình tác nghiệp, cần chú ý tới công tác hậu kiểm, xử lý sau thanh tra, “bởi nếu buông lỏng, coi nhẹ kết luận của mình, sẽ mất hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra”.

Đối với nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2020-2021, Thứ trưởng đề nghị, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở cần nhận định đúng tình hình năm học để chú trọng vào một số hoạt động thanh tra cụ thể như vấn đề thu học phí của các trường quốc tế trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, vấn đề sách tham khảo, hoạt động liên kết đào tạo…

Hồng Hạnh