Thứ sáu, 02/03/2018 - 16:44

Thành lập Tổ công tác độc lập tiếp tục rà soát giáo sư, phó giáo sư

Dân trí

Để đảm bảo khách quan trong quá trình rà soát ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã thành lập Tổ công tác độc lập để kiểm tra hồ sơ các ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Hội đồng ngành, liên ngành tổ chức rà soát lại kỹ lưỡng, nghiêm túc hồ sơ các ứng viên.

Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã thành lập tổ công tác độc lập kiểm tra hồ sơ các ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 để bảo đảm khách quan trong quá trình rà soát bên cạnh hội đồng ngành, liên ngành. Tổ công tác này kiểm tra, rà soát độc lập, trong đó thành viên chủ yếu lấy từ Thanh tra Bộ GD-ĐT”.

“Đối với trường hợp ứng viên có đơn thư khiếu nại, tố cáo, thì chúng tôi sẽ xem xét giải quyết theo Luật Khiếu nại, tố cáo”, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng cam kết.

Hôm qua, tại cuộc họp báo Chính phủ tháng 2/2018, chiều 1/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết Bộ GD&ĐT đã chính thức báo cáo Thủ tướng về việc rà soát lại toàn bộ các ứng viên xét công nhận đủ tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Trong đó có 94 ứng viên có phản ánh về hồ sơ như chưa đủ đề tài, chưa đủ bài báo, chưa đủ giờ giảng, chưa có nghiên cứu khoa học... Trước mắt Bộ GD&ĐT, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đang tiếp tục rà soát, đánh giá.

Người phát ngôn Chính phủ nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là làm rất nghiêm túc, đánh giá chất lượng thực chất.

Ví dụ tiêu chuẩn về giờ giảng thì phải xác định rõ ứng viên giảng ở đâu, giáo trình nào, hợp đồng giảng dạy ra sao, hợp đồng thỉnh giảng như thế nào, hợp đồng thanh lý hợp đồng thế nào, có chi tiền hay không… chứ không phải là giảng ở đây rồi viết một cái giấy ủng hộ nhà trường, không lấy tiền. Rồi khả năng ngoại ngữ thế nào, giao tiếp thế nào? Nếu chức danh được phong hàm chính thức thì đạt trình độ nào đều có tiêu chuẩn.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2018, Thủ tướng kết luận tới đây tại phiên họp Thường trực Chính phủ, Bộ GD&ĐT phải báo cáo rất rõ vấn đề này, tiêu chuẩn theo quy định có những gì, đến nay cái gì thiếu, cái gì không đủ.

Hồng Hạnh