Thanh Hóa: Tuyển dụng 390 viên chức ngành Giáo dục

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND thành phố Thanh Hóa.

Theo đó, có 390 người trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND thành phố Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Tuyển dụng 390 viên chức ngành Giáo dục - 1
Thành phố Thanh Hóa tuyển dụng 390 viên chức giáo dục.

Cụ thể, khối Mầm non 230 người, khối Tiểu học 58 người, khối THCS 89 người, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 13 người.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, ký hợp đồng làm việc và quản lý, sử dụng viên chức đảm bảo theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Đồng thời, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc tuyển dụng các viên chức được phê duyệt (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Duy Tuyên

Đang được quan tâm