Thanh Hóa: Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi

(Dân trí) - Sau khi các địa phương có số liệu báo cáo và được các ngành thẩm tra, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi trong học kỳ 2 năm học 2015 - 2016.

Theo đó, số đối tượng trẻ em mẫu giáo trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi được hưởng chế độ ăn trưa là 11.989 cháu. Đây là số liệu báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố và thẩm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính Thanh Hóa.

Trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa
Trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa

Các cháu nằm trong danh sách đã được thẩm tra sẽ được nhận tiền hỗ trợ trong 5 tháng với mức chi hỗ trợ là 120.000đ/cháu/tháng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT và Thông tư 09/2013/TTLT của liên Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính.

Thống kê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tổng nhu cầu kinh phí kỳ II năm học 2015-2016 là hơn 7,1 tỷ đồng, trong đó, kinh phí còn dư lại tại các huyện là hơn 941 triệu đồng. Như vậy, kinh phí cấp bổ sung đợt này là hơn 6,2 tỷ đồng. Kinh phí được trích từ nguồn kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi năm 2015 chuyển sang năm 2016 thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các huyện và ngành chức năng tổ chức thông báo, cấp bổ sung, đảm bảo theo quy định hiện hành; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung, đối tượng và thanh quyết toán theo quy định.

Duy Tuyên

Đang được quan tâm