Thanh Hóa: Giao huyện miền núi tuyển dụng gần 60 giáo viên

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định giao huyện miền núi Như Xuân tuyển dụng, xếp hạng chức danh nghề nghiệp, ký hợp đồng làm việc và quản lý, sử dụng viên chức đối với gần 60 trường hợp.

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện miền núi Như Xuân.

Thanh Hóa: Giao huyện miền núi tuyển dụng gần 60 giáo viên - 1
Trong đợt này, tỉnh Thanh Hóa giao huyện miền núi Như Xuân tuyển dụng gần 60 giáo viên.

Theo đó, trên cơ sở quy định của pháp luật và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt kết qủa trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Như Xuân đối với 56 người.

Cụ thể, khối Mầm non là 20 giáo viên; khối Tiểu học là 36 giáo viên, trong đó 20 giáo viên văn hóa, 5 giáo viên tiếng Anh, 6 giáo viên Âm nhạc và 5 giáo viên Mỹ thuật.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Chủ tịch UBND huyện Như Xuân quyết định tuyển dụng, xếp hạng chức danh nghề nghiệp, ký hợp đồng làm việc và quản lý, sử dụng viên chức đảm bảo theo quy định hiện hành.

Đồng thời, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc tuyển dụng các viên chức được phê duyệt nêu trên (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Duy Tuyên

Đang được quan tâm