Thanh Hóa có hơn 2.000 trường trong năm học 2020-2021

(Dân trí) - Trong năm học 2020-2021, theo kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục, toàn tỉnh Thanh Hóa sẽ có 2.035 trường với 876.244 học sinh.

Theo đó, năm học 2020-2021, Thanh Hóa có tổng số 2.035 trường, trong đó có 677 trường Mầm non, 609 trường Tiểu học, 555 trường THCS, 72 trường Tiểu học và THCS, 86 Trường THPT, 9 Trường THCS & THPT, 1 trường Tiểu học & THCS & THPT, 25 Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Dạy nghề, 1 Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật tổng hợp-Hướng nghiệp.

Số lớp, nhóm lớp và quy mô học sinh như sau:

Thanh Hóa có hơn 2.000 trường trong năm học 2020-2021 - 1

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở GD&ĐT thông báo chỉ tiêu cụ thể cho các huyện, thị xã, thành phố (các huyện) trên địa bàn tỉnh để triển khai, thực hiện.

Đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, hướng dẫn chỉ đạo các địa phương, đơn vị điều chỉnh chỉ tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục cho các cơ sở giáo dục mới thành lập hoặc chia tách, sáp nhập thành cơ sở mới, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế của mỗi địa phương.

Phối hợp với UBND các huyện kiểm tra, giám sát và hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyển sinh đầu cấp học, đảm bảo đúng quy chế, đúng đối tượng và kế hoạch được giao; tổng hợp tình hình và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT về kết quả thực hiện trước ngày 30/9/2020. 

UBND các huyện phối hợp với Sở GD&ĐT phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho các trường đối với từng bậc học, đảm bảo đúng quy định hành của Nhà nước và của địa phương…

Duy Tuyên