Thứ bảy, 23/11/2019 - 11:04

Thanh Hóa: 9 tỷ đồng khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão

Dân trí

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành tình huống khẩn cấp để triển khai khắc phục kịp thời sự cố các cơ sở giáo dục do cơn bão số 3 năm 2019 gây ra trên địa bàn huyện Mường Lát. Theo đó, tổng kinh phí hỗ trợ nhằm sửa chữa, khắc phục là 9 tỷ đồng.

Trước đó, Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh và cơ chế, chính sách khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiệt hại.

Thanh Hóa: 9 tỷ đồng khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão - 1
Năm 2018 và 2019, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Mường Lát bị thiệt hại nặng nề.

Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có quyết định số 4499/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 phê duyệt hỗ trợ kinh phí để thực hiện sửa chữa, khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra năm 2018 và 2019 trên địa bàn một số huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 22/11, ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định ban hành tình huống khẩn cấp để triển khai khắc phục kịp thời sự cố các cơ sở giáo dục do cơn bão số 3 năm 2019 gây ra trên địa bàn huyện Mường Lát.

Cụ thể, các cơ sở giáo  triển khai theo tình huống khẩn cấp để khắc phục kịp thời sự cố do cơn bão số 3 năm 2019 gây ra gồm: Trường THCS Dân tộc nội trú; Trường THCS Quang Chiểu; Trường Tiểu học Trung Lý 1; Trường Tiểu học Nhi Sơn. Tổng kinh phí hỗ trợ khắc phục, sửa chữa là 9 tỷ đồng.

Tỉnh Thanh Hóa giao UBND huyện Mường Lát huy động nguồn lực thực hiện các biện pháp khắc phục tạm thời, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra; cắm mốc, biển báo nguy hiểm trong phạm vi ảnh hưởng của sự cố công trình.

Thanh Hóa: 9 tỷ đồng khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão - 2
Tỉnh Thanh Hóa ban hành tình huống khẩn cấp khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão.

Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các cơ sở giáo dục; gửi hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định về dự án khẩn cấp.

Giao các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND huyện Mường Lát thực hiện các bước tiếp theo của trình tự đầu tư xây dựng đảm bảo theo quy định.

Duy Tuyên