Thẩm định dự thảo quy định khen thưởng Huân chương Lao động cho thí sinh đoạt giải quốc tế

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT từng đề xuất hình thức khen thưởng cao nhất là Huân chương Lao động hạng Nhất cho học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế. Bộ Tư pháp đang tiến hành thẩm định dự thảo Nghị định về Quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế thay thế Quyết định số 158/2002/QĐ-TTg do Bộ GD-ĐT chủ trì xây dựng.


Em Nguyễn Thế Quỳnh - người liên tiếp đoạt huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba hồi tháng 5/2018. (Ảnh: Tiến Thành)

Em Nguyễn Thế Quỳnh - người liên tiếp đoạt huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba hồi tháng 5/2018. (Ảnh: Tiến Thành)

Theo Bộ GD-ĐT, việc sửa đổi các chính sách, xây dựng Nghị định này nhằm giải quyết và khắc phục những hạn chế, bất cập về mặt pháp lý cũng như thực tiễn trong công tác khen thưởng đối với học sinh, sinh viên (HS, SV) đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế, bảo đảm phù hợp với khung pháp luật hiện hành.

Sau 16 năm thực hiện Quyết định số 158, việc khen thưởng đối với các cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế đã không còn phù hợp. Vì vậy, Bộ GD-ĐT đề nghị bổ sung thêm đối tượng khen thưởng, hình thức khen thưởng và mức thưởng nhằm thể hiện hơn nữa sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ghi nhận thành tích và sự cố gắng phấn đấu của HS, SV.

Về mặt pháp lý, các hình thức, mức khen thưởng HS, SV đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP không tương xứng với thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, được giải thưởng cao ở khu vực hoặc thế giới, không còn đảm bảo nguyên tắc kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

Tại Nghị quyết số 29-NQ/TW năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, xác định rõ: “Tôn vinh, khen thưởng xứng đáng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo”.

Trong nội dung dự thảo Nghị định lần này, Bộ GD-ĐT đã bổ sung thêm đối tượng khen thưởng là HS, SV đoạt giải trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, trong các lĩnh vực đào tạo trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế.

Đối với mức tiền thưởng cũng được điều chỉnh tăng theo hệ số lương cơ sở năm 2018. Tuy nhiên, các HS, SV đoạt giải được thưởng tại Nghị định mới sẽ không đồng thời được nhận thưởng theo quy định của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

Đặc biệt, tại Quyết định số 158 chỉ có một hình thức khen thưởng cấp nhà nước là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho HS, SV đoạt Huy chương Vàng Olympic quốc tế. Nay Bộ GD-ĐT đã đề xuất các hình thức khen thưởng Huân chương Lao động các hạng và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Huân chương Lao động hạng Nhất để tặng cho HS, SV đạt một trong các thành tích đặc biệt xuất sắc sau: a) Đoạt Huy chương Vàng thế giới lần thứ 2 liên tục trong các kỳ thi Olympic môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật; b) Đoạt Huy chương Vàng châu Á và Huy chương Vàng thế giới đối với kỳ thi tay nghề.

Huân chương Lao động hạng Nhì để tặng cho HS, SV đoạt Huy chương Vàng thế giới. Huân chương Lao động hạng Ba để tặng cho HS, SV đoạt Huy chương vàng châu Á hoặc Huy chương Bạc thế giới.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng cho HS, SV đạt một trong các thành tích sau: a) Đoạt Huy chương Vàng Đông Nam Á; b) Đoạt Huy chương Bạc châu Á; c) Đoạt Huy chương Đồng thế giới.

Bằng khen của Bộ trưởng để tặng cho HS, SV đạt một trong các thành tích sau: Đoạt giải Khuyến khích thế giới; Đoạt Huy chương Đồng hoặc giải Khuyến khích châu Á; Đoạt Huy chương Bạc hoặc Đồng hoặc Khuyến khích Đông Nam Á; Giải Nhất hoặc giải Nhì hoặc giải Ba quốc gia.

Nguyễn Trường