Thái Bình: Hơn 2000 người tham gia học nghề trong quý I/2021

(Dân trí) - Trong quý I/2021, toàn tỉnh Thái Bình có 2.045 người tham gia học nghề (bằng 186% so với cùng kỳ năm 2020). Đồng thời, doanh nghiệp trong tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 7.800 người.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện nay có 27 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm 4 trường cao đẳng, 5 trường trung cấp và 18 trung tâm công lập và tư thục, trong đó 8/8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình đều có Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Thái Bình: Hơn 2000 người tham gia học nghề trong quý I/2021 - 1

Sinh viên trường Cao đẳng Nghề Thái Bình trong một tiết học.

Nhằm phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh Thái Bình để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giai đoạn 2015 - 2020, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành nhiều chương trình, đề án về công tác đào tạo nghề.

Trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh Thái Bình đã tạo việc làm mới cho khoảng 165.750 lao động, bình quân đạt 33.130 lao động/năm. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh, đào tạo nghề cho trên 173.000 người.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Thái Bình đặt mục tiêu bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho khoảng 34.500 lao động trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 72%.

Trong quý I/2021, toàn tỉnh Thái Bình có 2.045 người tham gia học nghề (bằng 186% so với cùng kỳ), trong đó trình độ cao đẳng 100 người, trình độ trung cấp nghề là 270 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 1.675 người.

Các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh Thái Bình đã tạo việc làm mới cho khoảng 7.800 người; trong đó tạo việc làm tại địa phương là 5.880 người, đi làm việc ở tỉnh ngoài là 1.460 người, xuất khẩu lao động 460 người, đạt 22,6% so với kế hoạch năm, bằng 120% so với cùng kỳ năm trước.

Đang được quan tâm