Tập huấn về đảm bảo chất lượng, kiểm định giáo dục đại học tại Đà Nẵng

(Dân trí) - Ngày 26/6, tại ĐH Đà Nẵng, gần 150 đại biểu đến từ 43 trường đại học, cao đẳng trên cả nước bắt đầu khóa tập huấn về đảm bảo chất lượng và kiểm định giáo dục cho các cơ sở giáo dục.

Tập huấn về đảm bảo chất lượng, kiểm định giáo dục đại học tại Đà Nẵng - 1

Khoá tập huấn về đảm bảo chất lượng và kiểm định giáo dục cho các cơ sở giáo dục vừa khai mạc tại ĐH Đà Nẵng ngày 26/6

Với chủ đề “Thực hành xây dựng và tự đánh giá Chương trình đào tạo phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục”, theo kế hoạch tập huấn diễn ra từ 26/6 - 28/6, các học viên được các chuyên gia cung cấp, chia sẻ những thông tin, tri thức mới nhất, cập nhật, bổ ích về nội dung, phương pháp và cách tiếp cận, đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) đáp ứng chuẩn đầu ra; Quy trình xây dựng CTĐT, thực hành làm việc nhóm các kỹ năng xây dựng chuẩn đầu ra của CTĐT và các học phần; Thực hành phân tích, sử dụng các công cụ kiểm soát (ma trận liên kết giữa chuẩn đầu ra của các học phần với CTĐT, đề cương chi tiết học phần, bản mô tả CTĐT, cấu trúc chương trình và các bài kiểm tra mẫu…) nhằm đánh giá các chuẩn đầu ra cũng như sự phù hợp của CTĐT với chuẩn đầu ra; Kinh nghiệm và kỹ năng thực hành lấy ý kiến các bên liên quan…

Tập huấn về đảm bảo chất lượng, kiểm định giáo dục đại học tại Đà Nẵng - 2

Gần 150 đại biểu đến từ 43 trường đại học, cao đẳng trên cả nước tham dự khóa tập huấn.

Đặc biệt, khóa tập huấn cung cấp cho học viên phương pháp đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của học phần và cải tiến bằng công cụ Rubric…

Qua đó, các học viên được trang bị, cập nhật bổ sung tri thức mới đồng thời phát triển kỹ năng thực hành viết báo cáo tự đánh giá CTĐT, phân tích mức độ đáp ứng mốc chuẩn và các minh chứng tối thiểu của báo cáo tự đánh giá; từ đó đưa ra hướng và công cụ cải tiến nhằm đảm bảo chất lượng nội bộ cũng như chuẩn bị tốt nhất cho công tác kiểm định giáo dục ở các nhà trường trong thời gian đến nhất là chuẩn bị cho các chu kỳ kiểm định mới giai đoạn 2020-2025.

Khóa tập huấn lần này còn là cơ hội giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định giáo dục trong cả nước tại ĐH Đà Nẵng - đại học vùng đã có nhiều kết quả, kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Khánh Hiền