Thứ bảy, 07/05/2016 - 09:30

Ninh Bình:

Tăng cường phòng tránh đuối nước cho học sinh dịp hè

Dân trí

Sở GD&ĐT Ninh Bình vừa có Công văn yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở về việc “Tăng cường công tác phòng tránh tai nạn và đuối nước” nhằm tránh những tai nạn, đuối nước thương tâm cho học sinh, thiếu nhi trong dịp nghỉ hè 2016.

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã có Công văn số 127/UBND - VP6 ngày 20/4/2016 về việc tăng cường công tác phòng, tránh tai nạn cho học sinh, thiếu nhi. Tiếp đó, ngày 21/4/2016, Bộ GD&ĐT cũng ban hành Công văn số 1761/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh.

Để chủ động phòng, ngừa tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh, đặc biệt trong kỳ nghỉ hè năm 2016, ngày 6/5, Sở GD&ĐT Ninh Bình ban hành Công văn số 423/SGDĐT-HSSV yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung:

Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về công tác phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước đến tận giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh; phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước trên các phương tiện thông tin; phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục các kĩ năng về phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh.

Tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh trong các nhà trường; tổ chức các lớp dạy bơi chính khóa và ngoại khóa nhằm nâng cao kĩ thuật bơi, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh.

Tham mưu với địa phương về giải pháp đầu tư xây dựng bể bơi tại các trường hoặc cụm trường với quy mô phù hợp; đồng thời tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư xây dựng bể bơi phục vụ dạy và học bơi cho học sinh, nhằm hạn chế tình trạng trẻ em, học sinh bị đuối nước.

Chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh về ý thức phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước; khuyến cáo học sinh, không tắm, bơi ở những nơi có nguồn nước không đảm bảo vệ sinh; sông, suối, thác ghềnh hiểm trở và những nơi nguy hiểm.

Liên hệ, phối hợp với các cơ sở có sân chơi, bãi tập thể thao, bể bơi trên địa bàn để xây dựng cơ chế phối hợp thuận lợi khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình thể thao đó đảm bảo khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được học vui chơi thể thao an toàn, lành mạnh trong dịp hè năm 2016.

Để ngăn chặn được những vụ đuối nước thương tâm cần có sự vào cuộc của toàn xã hội
Để ngăn chặn được những vụ đuối nước thương tâm cần có sự vào cuộc của toàn xã hội

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh.

Sở GD&ĐT đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở chỉ đạo, triển khai kịp thời, nghiêm túc các nội dung trên và gửi báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 30/6 và 31/12 hàng năm.

Thái Bá

Đáng quan tâm