Thứ bảy, 30/06/2012 - 16:05

SV tình nguyện canh rùa Văn Miếu sát ngày thi ĐH

Dân trí

Tránh tình trạng sĩ tử đổ xô đến Văn Miếu -Quốc Tử Giám sờ đầu rùa cầu may trước khi đi thi ĐH, dịp này năm nay Ban quản lý Văn Miếu huy động đội ngũ nhân viên bảo vệ và sinh viên tình nguyện canh gác không cho mọi người chen lấn sờ đầu rùa.

Dưới đây là chùm ảnh sinh viên tình nguyện làm nhiệm vụ ngăn không cho các bạn trẻ sờ đầu rùa, sờ bia tiến sỹ trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám: 

Sát ngày thi ĐH, SV tình nguyện làm nhiệm vụ canh rùa Văn Miếu
Sát ngày thi ĐH cũng là khi Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón một lượng lớn phụ huynh và sĩ tử tham quan và cầu may.
 
Các con rùa được sinh viên canh gác khá nghiêm ngặt.
Các con rùa được sinh viên canh gác khá nghiêm ngặt.
 
Mỗi con rùa thường có 2 đến 3 sinh viên canh gác.
Mỗi con rùa thường có 2 đến 3 sinh viên canh gác.
 
Nhiều sĩ tử tụ tập nì nèo xin sinh viên tình nguyện cho sờ rùa.
Nhiều sĩ tử tụ tập nì nèo xin sinh viên tình nguyện cho sờ rùa.
 
Các bạn trẻ tụ tập đông tìm cách “nghĩ kế”.
Các bạn trẻ tụ tập đông tìm cách “nghĩ kế”.
 
Bất chấp ngăn cản của SV tình nguyện, có sĩ tử quyết sờ đầu rùa bằng được.
Bất chấp ngăn cản của SV tình nguyện, có sĩ tử quyết sờ đầu rùa bằng được.
 
Không sờ được đầu rùa, nhiều sĩ tử sờ bia đá ngoài sân… coi như cũng đã sờ rùa.
Không sờ được đầu rùa, nhiều sĩ tử sờ bia đá ngoài sân… coi như cũng đã sờ rùa.

Tuấn Đức