Sóc Trăng tiếp tục thực hiện chế độ thâm niên cho nhà giáo

(Dân trí) - Ngày 23/7, tin từ Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có chỉ đạo liên quan đến chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo ngành Giáo dục tỉnh này tiếp tục thực hiện chi trả chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ, cho đến khi có hướng dẫn mới.

Giao Giám đốc Sở GD&ĐT, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị theo dõi việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Sóc Trăng tiếp tục thực hiện chế độ thâm niên cho nhà giáo - 1

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện chế độ thâm niên cho nhà giáo.

Như Dân trí đã thông tin, đầu tháng 7/2020, nhiều nhà giáo ở tỉnh Sóc Trăng vẫn chưa được nhận lương tháng 7, lý do được các nhà quản lý giáo dục cho biết là vướng vấn đề phụ cấp thâm niên; thậm chí, nhiều đơn vị đã trả lương nhưng không chi trả phụ cấp thâm niên cho nhà giáo khiến giáo viên lo lắng.

Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, việc tạm dừng chi trả phụ cấp thâm niên cho nhà giáo là việc làm tùy tiện, mang tính “phòng thủ” của Hiệu trưởng các trường, bởi chỉ mới có Luật, chưa có Nghị định, Thông tư hướng dẫn nào về việc thực hiện Luật Giáo dục sửa đổi; chưa có văn bản nào chỉ đạo tạm dừng chi trả phụ cấp thâm niên cho nhà giáo, nhưng Hiệu trưởng các trường, lãnh đạo các đơn vị đã ngừng thực hiện phụ cấp thâm niên của nhà giáo.

Đang được quan tâm