Sinh viên ĐH Bách khoa HN tốt nghiệp có mức lương từ 3 đến 60 triệu đồng/tháng

(Dân trí) - Phòng Công tác chính trị và sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố kết quả khảo sát tỷ lệ việc làm của sinh viên sau 6 tháng tốt nghiệp từ tháng 12/2016 đến tháng 1/2017.

Theo kết quả khảo sát, 91% sinh viên ra trường có việc làm đúng ngành, 4% sinh viên học tiếp và 5% sinh viên chưa có việc làm.

Đặc biệt, mức lương trung bình của sinh viên là 8,2 triệu đồng. Phổ lương của sinh viên từ 3 triệu đồng/tháng là làm tại các cơ quan nhà nước, Viện nghiên cứu đến 60 triệu đồng là làm tại các công ty nước ngoài/ tháng.

Sinh viên ĐH Bách khoa HN tốt nghiệp có mức lương từ 3 đến 60 triệu đồng/tháng - 1

Cũng theo kết quả khảo sát, vị trí việc làm của sinh viên Bách khoa Hà Nội cho thấy, có 47% sinh viên làm kỹ sư thiết kế, phát triển; 11% kỹ sư lắp đặt, vận hành, bảo trì; 6% làm về tư vấn, quản lý dự án; 11% là quản lý sản xuất, sản phẩm; 6% làm kinh doanh, bán hàng kỹ thuật; 6% làm công tác giảng dạy, nghiên cứu và 13% làm ở các vị trí công việc khác.

Về tỷ lệ phân bố việc làm của sinh viên theo nơi công tác thì 42% sinh viên làm việc trong doanh nghiệp tư nhân; 28% sinh viên làm việc ở công ty 100% vốn nước ngoài; 9% làm trong các Tập đoàn kinh tế; 6% ở Viện nghiên cứu; 4% ở các trường đại học, cao đẳng; 8% ở cơ quan hành chính nhà nước; 2% tự thành lập doanh nghiệp; 1% công tác ở những nơi khác.

Sinh viên ĐH Bách khoa HN tốt nghiệp có mức lương từ 3 đến 60 triệu đồng/tháng - 3

Trước đó, vào tháng 10 năm 2016, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các ĐH, học viện, các trường ĐH, trường CĐ sư phạm triển khai thu thập thông tin, báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy.

Mục đích nhằm cung cấp, cập nhật thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên. Trên cơ sở đó, các trường nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo; điều chỉnh, bổ sung, cập nhật nội dung chương trình giảng dạy nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Yêu cầu báo cáo phải phản ánh khách quan, trung thực tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; nêu rõ phương pháp, quy trình điều tra việc làm của sinh viên tốt nghiệp và minh chứng về việc thực hiện để phục vụ công tác kiểm tra, xác thực thông tin của báo cáo

Bộ GD&ĐT cho rằng, báo cáo là yêu cầu bắt buộc, làm cơ sở để Bộ GD&ĐT giám sát chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm của các trường và phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của trường.

Nội dung báo cáo gồm: Tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; khu vực làm việc của sinh viên tốt nghiệp; đánh giá mối quan hệ giữa kết quả đào tạo và tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Hồng Hạnh

Tin liên quan