Rất ít người học tiếng Anh có thể trả lời đúng 12/12 câu trắc nghiệm này. Bạn thì sao?

Dân trí

Các câu sau đều sử dụng những cấu trúc ngữ pháp và từ vựng cực kỳ “đánh lừa" người đọc. Bởi vậy mà không phải ai tự tin về tiếng Anh cũng có thể trả lời chính xác 12/12 câu hỏi này. Hãy thử xem bạn nằm số top những người đặc biệt “tỉnh" hay không nhé!

Nhật Hồng