Ra mắt cổng tri thức khai phóng dành cho người tự học

Dân trí

Cổng tri thức khai phóng dành cho tất cả mọi đối tượng, có thể học mọi lúc, mọi nơi không bị giới hạn về thời gian, địa điểm, ngôn ngữ, bản quyền... và hoàn toàn miễn phí với nguồn dữ liệu khổng lồ.

Tối 6/11, cổng tri thức OpenEdu www.OpenEdu.vn chính thức ra mắt với nguồn dữ liệu ban đầu trên 200 bài giảng, 400 bài viết, 1.000 tựa sách...

Ra mắt cổng tri thức khai phóng dành cho người tự học - 1

Ra mắt cổng tri thức khai phóng dành cho người tự học  

Đây được xem là ngôi trường khai phóng trực tuyến dành cho người tự học do Viện Giáo dục IRED và Học viện Quản lý PACE thực hiện với mong muốn lan tỏa tinh thần thực học, cùng với tinh thần khai phóng và lãnh đạo rộng hơn trong xã hội, đặc biệt với giới trẻ mà không bị ràng buộc mởi một giới hạn nào. 

Ông Giản Tư Trung, Viện trưởng Viện Giáo dục IRED cho biết, đây là một mô hình giáo dục mở về mọi mặt. Ngôi trường dành cho tất cả mọi đối tượng và mọi người có thể học mọi lúc, mọi nơi không bị giới hạn về thời gian, địa điểm, ngôn ngữ, bản quyền... và hoàn toàn miễn phí với nguồn dữ liệu khổng lồ. Từ đó, có thể thắp lên giấc mơ tự lực khai phóng, thực học trong người trẻ. 

Để thuận lợi nhất cho người học, nội dung học tập tại đây được hệ thống hóa một cách khoa học theo 3 cách phân loại gồm: phân loại theo năng lực, phân loại theo thể loại và phân loại theo chuyên ngành. 

Hoài Nam