Quảng Ngãi: Tăng cường định hướng, giáo dục hướng nghiệp cho học sinh

(Dân trí) - Đến năm 2020, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu có khoảng 55% trường THCS, 60% trường THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương.

Tỉnh Quảng Ngãi vừa triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”. Đây được xem là bước đột phá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông.

​Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 55% trường THCS, 60% trường THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương. Đối với các trường ở địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 50% đối với cả hai cấp học...

Quảng Ngãi: Tăng cường định hướng, giáo dục hướng nghiệp cho học sinh - 1
Một hoạt động hướng nghiệp cho học sinh THPT tại Quảng Ngãi.

Qua việc thực hiện Đề án, tỉnh Quảng Ngãi mong muốn có ít nhất 28% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp. Đối với các địa phương có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 25%. Có ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng; đối với các địa phương có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 20%.

Các mục tiêu đến năm 2025 là, 80% trường THCS, THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp; ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THCS và 40% học sinh THPT được học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với trình độ từ sơ cấp đến cao đẳng...

Để thực hiện đạt kết quả, tỉnh Quảng Ngãi giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ đặt ra. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông; huy động nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng cho học sinh

  Quốc Triều