Thứ bảy, 21/10/2017 - 10:25

Quảng Ngãi: Hỗ trợ học phí cho sinh viên dân tộc thiểu số

Dân trí

Tỉnh Quảng Ngãi vừa triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Bắt đầu từ năm học 2017 - 2018, sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi sẽ được hỗ trợ học phí, chi phí học tập.

Theo đó, sinh viên đại học được hỗ trợ 30% học phí phải nộp theo mức quy định của cơ sở giáo dục đại học công lập.

Đối với học viên cao học, kể cả bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp I, II thuộc lĩnh vực y tế và nghiên cứu sinh được hỗ trợ bằng mức lương cơ sở hiện hành/tháng. Mức hỗ trợ được chi trả theo thời gian học thực tế và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/người.

Tỉnh Quảng Ngãi thực hiện hỗ trợ học phí cho sinh viên, học viên người dân tộc thiểu số (Ảnh minh họa)
Tỉnh Quảng Ngãi thực hiện hỗ trợ học phí cho sinh viên, học viên người dân tộc thiểu số (Ảnh minh họa)

Để được hưởng chính sách hỗ trợ nói trên, các đối tượng thụ hưởng phải cam kết hoàn thành chương trình, thời gian đào tạo theo đúng quy định. Đồng thời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước, không thuộc đối tượng được miễn học phí theo Nghị định 86 của Chính phủ.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi phải giữ mối liên hệ với các địa phương, gia đình và nhà trường để theo dõi tình hình, kết quả học tập, nghiên cứu của đối tượng thụ hưởng nhằm kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách.

Chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh người dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Ngãi được thực hiện từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021.

Quốc Triều