Thứ bảy, 14/10/2017 - 15:12

Quảng Ngãi: Hỗ trợ dạy tiếng Việt cho học sinh tại các tỉnh Nam Lào

Dân trí

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất phương án hỗ trợ dạy tiếng Việt cho con em người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2017 - 2022.

Tại các tỉnh Attapue, Sekong và Champasak (CHDCND Lào) hiện có 1.090 học sinh con em người Việt đang sinh sống và học tập. Kết quả khảo sát đối với 691/1090 học sinh cho thấy 100% số học sinh được khảo sát có nhu cầu học tiếng Việt.

Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã trình UBND tỉnh 2 phương án hỗ trợ dạy tiếng Việt cho con em người Việt Nam đang sinh sống tại các tỉnh Nam Lào.

Tỉnh Quảng Ngãi triển khai hỗ trợ dạy tiếng Việt cho con em người Việt Nam đang sinh sống tại các tỉnh Nam Lào
Tỉnh Quảng Ngãi triển khai hỗ trợ dạy tiếng Việt cho con em người Việt Nam đang sinh sống tại các tỉnh Nam Lào

Theo phương án 1, tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận mỗi năm 6 sinh viên thuộc 3 tỉnh Attapue, Sekong và Champasak để đào tạo chuyên ngành Ngữ văn tại trường Đại học Phạm Văn Đồng. Thời gian đào tạo 5 năm, bao gồm 1 năm học tiếng Việt và 4 năm học chuyên ngành Ngữ văn. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ phụ trách dạy tiếng Việt tại các trường phổ thông các tỉnh Nam Lào.

Toàn bộ kinh phí học tập, ăn ở của sinh viên Lào theo phương án 1 được tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ.

Đối với phương án 2, Sở Giáo dục và Đạo tạo Quảng Ngãi đề xuất tuyển chọn sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ngãi đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Ngữ văn cử đi học tiếng Lào 6 tháng. Sau đó, tỉnh sẽ cử số cán bộ này sang Lào dạy tiếng Việt trong thời gian 3 năm.

Sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, những cán bộ này sẽ được UBND tỉnh Quảng Ngãi đặc cách tuyển dụng vào biên chế và bố trí giảng dạy đúng chuyên ngành đào tạo.

Sau khi xem xét những ưu điểm cũng như hạn chế của từng phương án, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng thống nhất chọn phương án 1 để thực hiện việc hỗ trợ dạy tiếng Việt cho con em người Việt Nam đang sinh sống tại các tỉnh Nam Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả phương án được chọn trong giai đoạn 2017 - 2022.

Việc triển khai dạy tiếng Việt cho con em người Việt Nam sinh sống tại các tỉnh Nam Lào được thực hiện dựa trên biên bản ghi nhớ của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Ngãi và đoàn đại biểu cấp cao các tỉnh Nam Lào.

Hoạt động này sẽ là cầu nối giáo dục và văn hóa, đồng thời góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào.

Quốc Triều