Chủ nhật, 12/01/2020 - 16:18

Quảng Ngãi: Gấp rút biên soạn chương trình giáo dục địa phương

Dân trí

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban biên soạn và Hội đồng thẩm định để thực hiện biên soạn chương trình giáo dục địa phương theo đúng lộ trình. Trong đó, đội ngũ biên soạn có 38 thành viên được tuyển chọn kỹ càng từ 3 cấp học.

Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình giáo dục địa phương là nội dung bắt buộc, do các địa phương biên soạn... Chương trình giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể là những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng, hướng nghiệp... của địa phương để bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất trong cả nước.

Chương trình nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về địa phương mình sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần xây dựng quê hương.

Với bậc Tiểu học, nội dung giáo dục địa phương được biên soạn theo chủ đề dạy tích hợp trong hoạt động trải nghiệm, thời lượng 105 tiết/năm và trong dạy học các môn học như: Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Toán, Lịch sử, Địa lý…, đảm bảo nội dung hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu, phát huy năng lực cốt lõi của học sinh. Ở bậc THCS và THPT, xây dựng kế hoạch dạy học đủ 35 tiết/lớp học/năm học, mỗi tiết 45 phút.

Quảng Ngãi: Gấp rút biên soạn chương trình giáo dục địa phương - 1
Tỉnh Quảng Ngãi đang gấp rút biên soạn chương trình giáo dục địa phương để kịp triển khai trong năm học 2020 - 2021.

Ông Nguyễn Kiên - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc biên soạn nội dung giáo dục địa phương tại tỉnh Quảng Ngãi đang được triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành vào năm 2024.

Trước mắt, với khối lớp 1, Sở phấn đấu hoàn thành biên soạn tài liệu giảng dạy giáo dục địa phương trước khi kết thúc năm học 2019 - 2020, để có thể triển khai theo đúng lộ trình của Chương trình giáo dục phổ thông bắt đầu từ năm học 2020 - 2021.

"Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức biên soạn và triển khai nội dung giáo dục địa phương theo quy định. Bước tiếp theo, Sở tham mưu thành lập Ban biên soạn và Hội đồng thẩm định để thực hiện biên soạn chương trình theo đúng lộ trình. Trong đó, đội ngũ biên soạn có 38 thành viên được tuyển chọn kỹ càng từ 3 cấp học", ông Kiên cho biết.

Theo ông Kiên, Sở sẽ tổ chức họp Ban biên soạn, tiến hành khảo sát một số địa điểm, nội dung liên quan tới nội dung biên soạn chương trình giáo dục địa phương, đặc biệt ưu tiên biên soạn chương trình hoạt động trải nghiệm trong hoạt động giáo dục của lớp 1 để kịp thời triển khai từ năm học 2020 - 2021.

"Sau khi khâu biên soạn hoàn thành, Sở sẽ triển khai thực nghiệm, tập huấn cho đội ngũ giáo viên giảng dạy chương trình này. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện bộ khung chương trình cho tất cả các khối lớp và sẽ ban hành tài liệu chính thức trước mỗi năm học tiếp theo. Đến năm 2024 sẽ hoàn thành hết chương trình theo lộ trình", ông Nguyễn Kiên cho biết thêm.

 Quốc Triều