Quảng Nam: Học sinh mầm non người dân tộc thiểu số được hỗ trợ tiền ăn trưa

Công Bính

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ trẻ mầm non, học sinh sinh viên người dân tộc thiểu số, khuyết tật, giai đoạn 2021-2026.

Theo đó, đối với trẻ mầm non là người dân tộc thiểu số có đăng ký thường trú tại Quảng Nam, đang theo học tại các cơ sở giáo dục không được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn trưa theo Nghị định 105 (ngày 8/9/2020) của Chính phủ, hỗ trợ tiền ăn trưa mỗi trẻ 160 nghìn đồng/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế và không quá 9 tháng/năm học.

Quảng Nam: Học sinh mầm non người dân tộc thiểu số được hỗ trợ tiền ăn trưa - 1

Từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, một trường nội trú ở huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam mua gạo, lương thực dự trữ để nấu ăn cho các em học sinh (Ảnh minh họa).

Học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số có đăng ký thường trú tại Quảng Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục, không được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn theo Nghị định số 116 của Chính phủ được hỗ trợ tiền ăn mỗi học sinh 300 nghìn đồng/tháng, thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế và không quá 9 tháng/năm học. Đồng thời, hỗ trợ chi phí học tập cho mỗi học sinh 120 nghìn đồng/năm học.

Đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật có đăng ký thường trú tại Quảng Nam đang theo học trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 53 của Thủ tướng Chính phủ, mỗi học sinh được hỗ trợ học bổng chính sách 800 nghìn đồng/tháng; hỗ trợ trong một năm học, được cấp đủ 12 tháng hoặc có thời gian học năm đầu, năm cuối không đủ 12 tháng thì cấp theo số tháng thực học của năm đó. 

Đối với các chương trình đào tạo theo tín chỉ, học bổng chính sách được cấp theo thời gian đào tạo quy đổi nhưng không vượt quá thời gian đào tạo của ngành, nghề học và trình độ đào tạo tương đương theo hình thức niên chế.

Đồng thời, hỗ trợ mỗi năm một lần tiền đi lại từ nơi học về gia đình và ngược lại đối với học sinh, sinh viên ở các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn với mức 300 nghìn đồng/học sinh/năm. Các đối tượng còn lại hỗ trợ 200 nghìn đồng/học sinh/năm.

Theo quyết định, trường hợp học sinh phổ thông thuộc cả 2 đối tượng hưởng chính sách trong Nghị quyết 27 thì chỉ được hưởng một mức theo quy định.

Trong trường hợp có sự trùng lặp về đối tượng hưởng chính sách được quy định tại Nghị quyết 27 so với các quy định khác của pháp luật đang thực hiện thì chỉ được hưởng theo mức hỗ trợ cao nhất.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chế độ chính sách. Sở Tài chính, Sở LĐ-TB&XH trình UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí và hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng theo quy định.

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM