Quảng Nam hỗ trợ 10,4 tỷ đồng mỗi năm cho các cơ sở giáo dục mầm non

Công Bính

(Dân trí) - HĐND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh. Số tiền sẽ chi cho các cơ sở giáo dục mầm non lên đến 10,4 tỷ đồng mỗi năm.

Đối tượng áp dụng là trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định, có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định.

Quảng Nam hỗ trợ 10,4 tỷ đồng mỗi năm cho các cơ sở giáo dục mầm non - 1

Cơ sở giáo dục mầm non công lập ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em. (Ảnh minh họa).

Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp.

Giáo viên mầm non (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhóm, tổ trưởng chuyên môn) đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định.

Cơ sở giáo dục mầm non công lập ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, xã thuộc vùng khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em.

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng quy định có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ/tháng, tính theo số tháng học thực tế, không quá 9 tháng/năm học đối với các đối tượng quy định. Hỗ trợ 800.000 đồng/tháng, tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học đối với đối tượng quy định.

Hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn khi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đối với đối tượng quy định. Mức hỗ trợ của ngân sách thực hiện theo mức hỗ trợ đối với giáo viên công lập có cùng trình độ tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Hỗ trợ 2,98 triệu đồng/tháng/45 trẻ em; trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 2,4 triệu đồng/ tháng/45 trẻ, ngân sách tỉnh hỗ trợ 580 nghìn đồng/tháng/45 trẻ. Số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ, mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hỗ trợ không quá 5 lần/tháng, nhưng không quá 9 tháng/năm học (tính theo số tháng tổ chức nấu ăn thực tế).

Hỗ trợ kinh phí mua sắm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ và cơ sở vật chất cho cơ sở giáo dục mầm non, hỗ trợ 1 lần với các mức như sau: Cơ sở giáo dục mầm non có quy mô dưới 4 nhóm, lớp được hỗ trợ 20 triệu đồng/cơ sở.

Cơ sở giáo dục mầm non có quy mô từ 4-7 nhóm, lớp được hỗ trợ 30 triệu đồng/cơ sở. Cơ sở giáo dục mầm non có quy mô từ 8-11 nhóm, lớp được hỗ trợ 40 triệu đồng/cơ sở. Cơ sở giáo dục mầm non có quy mô từ 12 nhóm, lớp trở lên được hỗ trợ 50 triệu đồng/cơ sở.

Kinh phí thực hiện từ ngân sách Trung ương khoảng 3,4 tỷ đồng/năm. Ngân sách tỉnh khoảng 7 tỷ đồng/năm, từ năm thứ hai trở đi khoảng 5,5 tỷ đồng/năm.

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM