Quảng Bình: Vận động hơn 262 tỷ đồng quỹ khuyến học giai đoạn 2015-2020

Dân trí

Trong giai đoạn 2015-2020, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh Quảng Bình đã huy động ủng hộ quỹ khuyến học bằng tiền mặt và quy đổi bằng tiền mặt hơn 262 tỷ đồng, trong đó quỹ cấp tỉnh trên 62 tỷ đồng.

Sáng 16/9, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học với các đơn vị liên quan giai đoạn 2015-2020, đồng thời triển khai ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025.

Năm năm qua, hoạt động khuyến học nói chung và chương trình phối hợp hoạt động nói riêng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các tổ chức tài trợ, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các địa phương, đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức lễ trao học bổng cho hàng nghìn học sinh nghèo hiếu học; học sinh, sinh viên giỏi, xuất sắc trong học tập; giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi và giáo viên, học sinh thi đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế, kỳ thi do Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

Quảng Bình: Vận động hơn 262 tỷ đồng quỹ khuyến học giai đoạn 2015-2020 - 1

Hội Khuyến học Quảng Bình tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025.

Cụ thể, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh Quảng Bình đã huy động ủng hộ quỹ khuyến học bằng tiền mặt và quy đổi bằng tiền mặt hơn 262 tỷ đồng, trong đó quỹ cấp tỉnh trên 62 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đơn vị phối hợp huy động quỹ bằng nhiều hình thức, trao hàng ngàn suất học bổng, khen thưởng học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ giáo viên dạy giỏi và hội viên có sáng kiến kinh nghiệm trong lao động sản xuất với tổng số tiền mặt và hiện vật quy đổi thành tiền mặt là 47,2 tỷ đồng.

Với những thành quả đã đạt được, Hội Khuyến học Quảng Bình cùng với các đơn vị thuộc tỉnh Quảng Bình cũng đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2020-2025.

Quảng Bình: Vận động hơn 262 tỷ đồng quỹ khuyến học giai đoạn 2015-2020 - 2

Ký chương trình hợp tác giai đoạn 2020-2025

Việc tăng cường sự phối hợp giữa Hội Khuyến học với các tổ chức nhằm phát huy khả năng và thế mạnh của các tổ chức trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác của địa phương, học tập suốt đời, người tự học thành tài.

Quảng Bình: Vận động hơn 262 tỷ đồng quỹ khuyến học giai đoạn 2015-2020 - 3

Hội Khuyến học Quảng Bình phối hợp trao học bổng đầu năm học mới cho học sinh nghèo vượt khó.

Bên cạnh đó cũng đa dạng hóa các hình thức vận động quỹ khuyến học, tiếp tục huy động sự đóng góp, hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức, các nhà tài trợ trong và ngoài nước cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, khen thưởng cho giáo viên, học sinh, sinh viên giỏi, hỗ trợ người khuyết tật tham gia học tập, phát triển tài năng và khen thưởng cho người lớn có thành tích cao trong học tập.

Ngoài những phối hợp chung, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình cũng dựa vào đặc thù công việc của các đơn vị để có các phương án phối hợp phù hợp, chi tiết để triển khai hiệu quả các mục tiêu đề ra.

Đặng Tài