Thứ ba, 16/08/2005 - 09:09

Nguyện vọng 2 hay nguyện vọng “ảo”?

Ngày 12/8, điểm sàn của kỳ thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ năm 2005 đã được công bố, kèm theo đó là chỉ tiêu dành cho NV 2, 3. Nhưng ngay lập tức các nhà tuyển sinh đã nhận ra tính chất “ảo” của cái gọi là NV2

Ma trn s và gic mơ nguyn vng 2 ca thí sinh

 

Có th d dàng nhn thy điu này ngay t nhng con s: tng ch tiêu tuyn sinh ca c nước là 122.491; s thí sinh trúng tuyn theo nguyn vng 1 (NV1) đã là 116.969. T 2 con s tng hp trên có th thy s ch tiêu dành cho NV2 ch là 5.522! Vi ch tiêu này, con s 152.282 thí sinh đủ tiêu chun vào nguyn vng 2 là quá ln.

 

Vy thc cht ca con s 52.385 ch tiêu dành cho nguyn vng (NV) 2, 3 là gì? Con s này bao hàm ch tiêu hơn 50 trường ĐH, CĐ không t chc thi và các trường còn xét tuyn, trong đó ch có 10 trường ĐH. Trong 10 trường ĐH li ch có 1 trường ĐH công lp, còn li là 9 trường ĐH dân lp (DL).

 

Các ch tiêu c th như sau: ĐH (ch yếu là DL như đã nói trên): 15.400; CĐ: 21.740; h CĐ ca các trường ĐH: 15.247.

 

Nếu ly Hà Ni làm mt ví d: S thí sinh cn tuyn thêm theo NV2 ca khu vc này ch là 2.624 trong khi ngun tuyn (s thí sinh t 15 đim tr lên còn đứng ngoài cng trường) là 25.622 (gp khong 10 ln).

 

Ly ĐHKH T nhiên thuc ĐHQG HN làm mt ví d: trường này dành 20% ch tiêu để ly thí sinh theo NV2; nghe  con s 20% có v ln nhưng thc cht ch còn khong 220 ch thí sinh theo NV2.

 

Tuy nhiên, hin có khong 1.200 thí sinh đạt t 19 đim tr lên trường này có th xếp hàng để ch tuyn NV2. Trường này s ly NV2 t trên xung và có nghĩa là s có khong non 1.000 thí sinh ca chính trường đó li rơi vào bi kch trường thi ln th 2 (đó là chưa k s lượng các thí sinh đim cao (26-24 đim) các trường ĐH khác như ĐHBK, ĐH Dược, ĐH Y khoa HN “đầu quân” vào NV2 ca trường này.

 

Nếu s thí sinh đim cao các trường khác cũng ném hy vng cui cùng ca gic mơ ĐH vào trường này na thì t l chi còn cao hơn và như các nhà phân tích miêu t “cuc chiến” còn có hi gay gt hơn.

 

Các nhà tuyn sinh có sn lòng ly thí sinh nguyn vng 2?

 

“Chúng tôi không có ch cho NV2”, có th d dàng nhn được nhng câu tr li tương t t các trường ĐH Bách Khoa, ĐH Ngoại Thương, ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Xây Dựng,...

 

6 đim vn có th vào

hc đại hc

 

Theo ông Đỗ Duy D, Thư ký Ban Ch đạo Tuyn sinh, vi các trường đào to nhân lc cho địa phương như khu vc ĐBSCL có th áp dng điu 33 quy chế tuyn sinh.

 

Theo đó, các trường này được ly chênh lch gia các khu vc không phi là 0,5 đim mà là 1,0 đim hoc 1,5 đim, nhưng không quá 2. Nếu trường nào tính kch kim đến 2,0 đim tc là t mc khi đầu 14,0 đim có th ly thí sinh khu vc 2 là 12,0; khu vc 2 nông thôn là 10,0; khu vc 1 là 8,0 thì có th ly kch nht 6,0 đim. Tuy nhiên, thông thường các trường ch ly chênh lch đến 1,5.

Mt trường như ĐH Thương mi HN vn trước kia được dư lun XH đặt vào tp 2 nay cũng “lnh lùng” tuyên b không nhn nguyn vng 2 do nhiu nguyên nhân như: đim chun trường này nay đã được nâng cao. Tuy nhiên, thực chất là trường này “kết” thí sinh NV1 vì đó mi là s thí sinh “chung thu” vi trường mình đã chn. Trước đây, theo thông tin t chính trường này, khi B GD-ĐT buc các trường phi nhn 20% NV2 thì sau năm hc th nht, đã có ít nht 10% thí sinh “ca bài tm bit chim én” để thi li ĐH vào nhng trường mà h ước mun.

 

ĐHDL Thăng Long là trường DL luôn dành nhiu ch tiêu cho NV2,3 (năm nay trường này ly chun khi A là 16,0 nên dành ti 90% ch tiêu để nhn NV2). Tin t trường này cho  biết trường cũng phi gi dôi thí sinh ra vì sau năm th nht cũng có  khong 10 % thí sinh xin bo lưu để đi thi li ĐH khác.

 

Nhìn chung, các ĐH tp sau và các ĐHDL cũng ngi ngùng khi cc chng đã phi tuyn NV2.

 

Nguyn vng 2, đâu?

 

Các trường ĐH công lp như đã nói, dành rt ít ch tiêu cho NV2. khu vc phía Bc, thí sinh có th trông ch vào các ĐHDL là ch yếu như: ĐHDL Thăng Long (900 ch tiêu), ĐHDL Phương Đông (400-500 ch tiêu), ĐHDL Qun tr Kinh doanh HN (1200) nếu không có ý định dùng các trường này làm bến đỗ tm để ch thi ĐH khác.

 

Nếu các thí sinh sn sàng cho vic “di cư vào  khu vc phía Nam (xin lường trước khó khăn v ch , giá c sinh hot đắt đỏ hơn...) thì s có rt nhiu trường ĐHDL đang ch đón.

 

Ngoài ra, có nhng trường ĐH khu vc đang ch đón các bn. Theo tính toán cơ hc t phía B GD-ĐT, các trường đào to nhân lc cho địa phương có th ly “kch kim” (theo khu vc, năm nay) là 6,0 đim (xem box)!

 

Ý kiến các nhà tuyn sinh

 

Mt s nhà tuyn sinh cho rng trước hết phi tìm hiu nguyên nhân ca tình trng này. Ông B, mt nhà tuyn sinh ĐH tp 3 cho rng B GD-ĐT đã gii quyết bài toán tuyn sinh mt cách đầy lúng túng.

 

Theo ông, năm nay, B đã tránh vic dư lun đánh giá đim thp biu hin cht lượng thp ca ph thông nên đã làm d đề thi, dn đến kết qu cao quá và mt ln na li... lúng túng khiến các trường đang được mt phen phi g ri.

 

Dư lun đang cho rng vic ly thêm thí sinh có đim dưới chun vào hc  7 ngành ca ĐHBK thc cht là “h chun” để cu vt s thí sinh đạt 24,5-25 đim b trượt ĐH (khong 700 người). Theo thông tin không chính thc, có các ĐHKTQD, ĐHBK, ĐHNT... cũng đang đề ngh B cho thành lp lp hc đóng tin để gii quyết s thí sinh đạt đim cao quá b trượt ĐH ( ĐHNT, nếu B cho phép, s có 2 lp đóng tin cha được khong 100-200 thí sinh).

 

“Không lý gì 25, 26 đim cũng trượt ĐH thì tht phi lý. S thí sinh này s đi đâu và s ny sinh nhiu vn đề xã hi” - Mt nhà tuyn sinh ĐHNT nói.

 

Ông Bùi Ngc Sơn, Trưởng phòng Đào to ĐH Ngoi thương cho rng nên có 3 ĐS: mt sàn như kiu 15 đim để min d tuyn; mt sàn, vi mt bng đim như năm nay, khong 24 đim và sàn th 3 cho riêng các trường ĐHDL.

 

Theo ông, ĐS s 2 có th thay đổi theo  mt bng đim các năm. Như năm nay sàn đó có th 24 đim và tt c các TS đạt 24,0 tr lên đều nên được b trí vào hc   mt s trường ĐH để đỡ b phí nhân tài (tht không công bng khi mà 15 đim có th hc ĐH trong khi 25 đim  không được hc ĐH).

 

Theo H Thu

 Tiền phong