Khánh Hòa:

Nghiêm cấm khảo sát trình độ của trẻ trước khi vào lớp 1

(Dân trí) - Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh này về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2015-2016.

Theo đó, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển sinh lớp 1, đồng thời công khai, minh bạch nhằm tạo sự đồng tình của nhân dân.

Khi biên chế học sinh vào lớp 1, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu hồ sơ học sinh được lấy ngẫu nhiên để lập danh sách học sinh của từng lớp, đảm bảo cân bằng giới trong từng lớp. Việc thay đổi học sinh từ lớp này sang lớp khác chỉ thực hiện khi thực sự cần thiết, có lý do chính đáng và phải được công khai để tạo tâm lý ổn định cho học sinh khi vào học. Ngoài ra, đối với trường hợp trái tuyến, nhà trường phải thông qua Hội đồng tuyển sinh.

Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa lưu ý các trường phối hợp với địa phương điều tra, rà soát, lập danh sách trẻ khuyết tật trong độ tuổi theo quy định để vận động học sinh ra lớp 1, tạo điều kiện tốt nhất để các em khuyết tật được đến trường học hòa nhập. Đặc biệt trong năm học 2015-2016, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa nghiêm cấm các Phòng GD-ĐT, các trường khảo sát trình độ của trẻ trước khi vào lớp 1 và dạy theo số đông đã biết chữ mà bỏ rơi những học sinh khác. Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các Phòng GD-ĐT không có lớp chọn theo yêu cầu của cha mẹ học sinh hoặc theo khả năng đọc, viết của học sinh.

Viết Hảo