Ngành giáo dục Thanh Hóa “tuyên chiến” với nạn lạm thu

Dân trí

Trước thực trạng “nóng” về vấn đề lạm thu đầu năm học, để tiếp tục chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng lạm thu và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp các ngành, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã có đề nghị UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về chống lạm thu trong trường học và cơ sở giáo dục.

Sau ngày khai giảng, "đến hẹn lại lên", nhiều bậc phụ huynh học sinh lo lắng khi các nhà trường, cơ sở giáo dục triển khai các khoản đóng góp trong năm học mới. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Thanh Hóa, tình trạng lạm thu năm học 2016 - 2017 đã giảm.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT Thanh Hóa vẫn còn một số trường học và cơ sở giáo dục thực hiện thu quá cao, chưa minh bạch các khoản thu, tình trạng thu không đúng quy định, quy trình diễn ra dưới nhiều hình thức
Theo đánh giá của Sở GD-ĐT Thanh Hóa vẫn còn một số trường học và cơ sở giáo dục thực hiện thu quá cao, chưa minh bạch các khoản thu, tình trạng thu không đúng quy định, quy trình diễn ra dưới nhiều hình thức

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường học và cơ sở giáo dục thực hiện thu quá cao, chưa minh bạch các khoản thu, tình trạng thu không đúng quy định, quy trình diễn ra dưới nhiều hình thức, gây bức xúc cho gia đình học sinh và nhân dân.

Để tiếp tục chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng lạm thu và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp các ngành; Sở GD-ĐT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét sớm ban hành Chỉ thị về chống lạm thu trong trường học và cơ sở giáo dục để tình trạng lạm thu không xảy ra trong năm học 2017 - 2018 và những năm tiếp theo.

Theo Sở GD-ĐT Thanh Hóa, đối với những khoản thu như: Bảo hiểm Y tế, học phí, phí tuyển sinh, phí gửi xe và thu dạy thêm học thêm là những khoản thu theo quy định và theo Luật các nhà trường thực hiện theo các văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên để giảm gánh nặng cho cha mẹ học sinh cần phân theo tháng, theo kỳ để thu tránh tập trung thu vào đầu năm học.

Đối với những khoản thu phục vụ trực tiếp cho học sinh: Các nhà trường phải thống nhất về mặt chủ trương, để cho cha mẹ học sinh tự quyết định mức thu và hình thức thực hiện, trên nguyên tắc công khai, tự nguyện và thu đủ bù chi.

Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tự nguyện đóng góp hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà trường (khoản thu xã hội hóa giáo dục); các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GD-ĐT.

Những khoản thu có tính chất thỏa thuận và tự nguyện sau khi nhà trường đã thống nhất với các đối tượng đóng góp phải báo cáo và chỉ thực hiện khi có văn bản đồng ý của cấp có thẩm quyền (Sở GD-ĐT đối với các trường THPT, đơn vị trực thuộc; Chủ tịch UBND huyện đối với trường THCS, Tiểu học, Mầm non). Khi thu phải có phiếu thu hoặc giấy biên nhận để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra và nhân dân giám sát.

Các ngành, các địa phương có liên quan thường xuyên kiểm tra công tác triển khai và thực hiện các khoản thu chi trong trường học và cơ sở giáo dục. Kiên quyết xử lý những tập thể, các nhân vi phạm thu, chi không đúng quy định.

Các ngành, địa phương và các nhà trường chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thu không đúng quy định trong năm học mới này
Các ngành, địa phương và các nhà trường chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thu không đúng quy định trong năm học mới này

Ngành giáo dục và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp quản lý chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh; Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm nếu để tình trạng thu không đúng quy trình, quy định gây bức xúc trong nhân dân.

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở GD-ĐT nghiên cứu quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT và các quy định hiện hành của pháp luật để quy định rõ những khoản nhà trường được phép thu, không được phép thu của học sinh, phụ huynh học sinh dưới bất kỳ hình thức nào.

Đồng thời, nghiên cứu hình thức và cách thức tổ chức thực hiện các khoản được phép thu; quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức cá nhân trong công tác quản lý, chỉ đạo và triển khai, thực hiện. Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh dự thảo Chỉ thị, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/9/2017.

Duy Tuyên