Thứ hai, 28/09/2015 - 03:00

Ngành Giáo dục Gia Lai thực hiện tinh giản biên chế

Dân trí

Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai vừa có chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tinh giản biên chế của đơn vị giai đoạn 2016-2021, theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, đề án tinh giản biên chế của ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2021 phải đạt tỷ lệ 10% so với biên chế giao năm 2015.

Để đạt được tỷ lệ này, các đơn vị trong ngành phải rà soát lại tỷ lệ học sinh, số lớp để xác định số lượng viên chức cần tinh giản; xác định danh sách và giải quyết tinh giản biên chế số giáo viên bộ môn dôi dư do sắp xếp lại lớp học và số giáo viên không đạt chuẩn mà không thể đào tạo lại trong từng năm và cả giai đoạn 2016-2021.

Sắp xếp công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68. Trong đó, ưu tiên, lựa chọn những cán bộ, công chức, viên chức đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức giữ lại làm việc lâu dài, ổn định. Xác định, lập danh sách số công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68 trong diện tinh giản biên chế theo từng kỳ/năm.

Các đơn vị triển khai cần tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định của Chính phủ và Thông tư liên tịch của liên bộ Nội vụ và Tài chính đối với người lao động.

Thiên Thư