Ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội là 24,52

Dân trí

Điểm vào trường ĐH Kiến trúc Hà Nội năm nay có 4 nhóm ngành. Theo đó, nhóm ngành 1 có điểm chuẩn cao nhất gồm Kiến trúc và Quy hoạch vùng và đô thị, mức điểm chuẩn từ 20 - 24,52. Dưới đây là điểm chuẩn vào từng ngành cụ thể của trường.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội là 24,52 - 1
Ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội là 24,52 - 2
Ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội là 24,52 - 3

Nhật Hồng