Năm 2018, Quỹ Khuyến học cả nước đã tăng lên 3.833 tỷ

Dân trí

Mặc dù năm 2018, các tỉnh miền Trung, miền núi gặp rất nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề của bão lụt, nhưng Quỹ khuyến học của cả nước tiếp tục tăng mạnh, tổng số tiền trong các Quĩ khuyến học là 3.833 tỷ, bình quân 41.296 đồng/1 người dân.

Chiều 26/12/2018, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 6 (khóa V) đã họp dưới sự chủ trì của GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. Dự Hội nghị có toàn thể ủy viên Ban Thường vụ.

Năm 2018, Quỹ Khuyến học cả nước đã tăng lên  3.833 tỷ - Ảnh 1.

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 6 (khóa V)

Hội nghị đã nghe GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam  trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác khuyến học năm 2018.

Theo GS.TS Phạm Tất Dong, công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội năm 2018 tiếp tục phát triển, số chi hội Khuyến học, Ban Khuyến học đều tăng ở khắp các địa phương nhất là các cơ quan, trường học, đặc biệt là các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Tính đến giữa tháng 12 năm 2018, số Hội viên khuyến học cả nước đã lên tới hơn 18 triệu hội viên, chiếm khoảng 20% dân số cả nước.

Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập, hầu hết các tỉnh đã sơ kết 3 năm triển khai việc thực hiện các mô hình học tập, kết quả đã vượt kế hoạch được qui định trong lịch triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục tổ chức đa dạng các loại hình học tập cho người lớn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn.

Trung ương Hội và nhiều Hội Khuyến học địa phương đã tích cực triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học như xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mô hình học tập các cấp hành chính, mô hình công dân học tập, thành phố học tập (Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An , Phú Thọ...) qua thực tiễn rất nhiều tỉnh, thành Hội đã góp ý cho các tiêu chí "Đơn vị học tập", tạo điều kiện giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tiếp Đề án 281.

Phát huy vai trò nòng cốt, liên kết phối hợp với các tổ chức, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cùng với các tỉnh, thành Hội đã triển khai ký kết phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với  các tổ chức chính trị - xã hội, các Ban, Ngành, đoàn thể, tạo sự liên kết, phối hợp, đồng hành cùng chia sẻ với các hoạt động của Hội Khuyến học.

Mặc dù năm 2018, các tỉnh miền Trung, miền núi gặp rất nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề của bão lụt, nhưng Quĩ khuyến học của cả nước tiếp tục tăng mạnh, tổng số tiền trong các Quỹ khuyến học là 3.833 tỷ, bình quân 41.296 đồng/1 người dân, các Hội địa phương tổ chức thường xuyên cấp học bổng cho học sinh nghèo và tặng thưởng cho học sinh học giỏi và hỗ trợ người lớn học tập.

Qua phát biểu đóng góp cho báo cáo, các đại biểu đã nhất trí với nội dung và đánh giá của Trung ương Hội, và cho rằng những vướng mắc chính trong triển khai xây dựng mô hình xã hội học tập, là sự nhận thức chưa đầy đủ, sự vào cuộc  của một số Bộ, Ngành còn thiếu phối hợp, thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất trong việc thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020".

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã  cùng chia sẻ với những ý kiến tâm huyết của các đại biểu, Bà đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất của Hội từ Trung ương đến địa phương, sự phối hợp và mối quan hệ chặt chẽ giữa Hội với các ban, ngành đã tạo ra những thuận lợi mới, đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng có chiều sâu, có chất lượng để đáp ứng yêu cầu của đất nước đang bước vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Những ý kiến của Hội nghị Ban Thường vụ hôm nay, Trung ương Hội sẽ tiếp thu để chỉnh sửa tiếp báo cáo trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam vào ngày mai (27/12/2018)./.

  Lương Thanh