Mở diễn đàn tìm ý tưởng nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông

(Dân trí) - Một hội thảo lớn quy tụ nhiều nhà quản lý, chuyên gia giáo dục trong nước và quốc tế nhằm trao đổi, đề xuất những ý tưởng, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông Việt Nam sẽ được tổ chức vào tháng 9 tới.

Thực hiện chức năng giám sát theo Luật định, đồng thời để có cơ sở khoa học và thực tiễn góp phần nhìn nhận chất lượng và phát triển giáo dục phổ thông, Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chủ trì tổ chức Hội thảo giáo dục năm 2017 với chủ đề "Về chất lượng giáo dục phổ thông" vào tháng 9/2017 ở Hà Nội.

Tại buổi họp báo thông tin về chương trình ngày 20/6, ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cho biết, bên cạnh các báo cáo của chuyên gia đến từ Ngân hàng Thế giới, Bộ Giáo dục & Đào tạo, các trường đại học lớn, phần thảo luận của hội thảo tập trung theo 3 chuyên đề: Chương trình và phương pháp dạy học phổ thông; Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông; Công tác quản lý giáo dục phổ thông.


Ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội chủ trì họp báo.

Ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội chủ trì họp báo.

Tại các phiên thảo luận, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi, phân tích chất lượng, hiệu quả giáo dục phổ thông hiện nay; đề xuất ý tưởng, giải pháp tiếp tục đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và công tác quản lý giáo dục; góp ý chính sách và pháp luật nhằm góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý của việc đổi mới, phát triển giáo dục phổ thông nhằm đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Ông Bình nhấn mạnh, đây là hội thảo có tính tương tác cao giữa Quốc hội và cộng đồng, bởi đôi khi các quyết sách mà Bộ GD&ĐT chưa chắc đã được xã hội đồng thuận hết. Các giáo viên trực tiếp giảng dạy sẽ được khuyến khích bày tỏ quan điểm và kiến giải nâng cao chất lượng giáo dục nước nhà.

Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình nhấn mạnh, ngoài tập hợp các nhà hoạch định chính sách về giáo dục, nhà quản lý giáo dục, những người trực tiếp làm trong ngành, để nhìn nhận sâu hơn, rộng hơn về một chuyên đề cần quan tâm sâu; hội thảo hướng đến chia sẻ cách nhìn nhận và có sự quan tâm thực sự, đúng lúc, hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục phổ thông. Góp phần làm tốt chức năng giám sát của Ủy ban và kỳ vọng qua hội thảo sẽ có nhiều gợi ý làm cơ sở hình thành chính sách mới, hành lang pháp lý (nếu có) để giáo dục phát triển.

Lệ Thu

Đang được quan tâm