Thứ bảy, 16/03/2019 - 18:55

Trường ĐH Hồng Đức:

Lý do nhiều sinh viên Sư phạm không được cấp học bổng

Dân trí

Nhiều sinh viên ngành Sư phạm của trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) phản ánh sau khi đã tốt nghiệp ra trường nhưng vẫn chưa được nhận học bổng của học kỳ II năm học 2016 - 2017 và học kỳ I năm học 2017 - 2018.

Về vấn đề trên, ông Phạm Anh Giang, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường ĐH Hồng Đức, xác nhận phản ánh của sinh viên (SV) là có.

Ông Giang lý giải: Theo thông tư Liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định (NĐ) 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

Lý do nhiều sinh viên Sư phạm không được cấp học bổng - 1

Nhiều sinh viên ngành Sư phạm của Trường ĐH Hồng Đức không được nhận học bổng.

Đồng thời, NĐ 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 49/2010/NĐ-CP, thì "HS, SV Sư phạm hệ chính quy đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước, được ngân sách nhà nước cấp bù học phí”.

Tuy nhiên, theo Thông tư Liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/3/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 86/2015/NĐ- CP ngày 2/10/2016 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020-2021 thì HS, SV Sư phạm hệ chính quy đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước không được ngân sách cấp bù học phí.

Như vậy, theo quy định trên thì SV Sư phạm là đối tượng không phải đóng học phí, nên không được cấp bù học phí (tức không được cấp học bổng).

Cũng theo giải thích của ông Giang, quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 8% nguồn thu học phí hệ giáo dục chính quy đối với các trường công lập và tối thiểu bằng 2% nguồn thu học phí hệ giáo dục chính quy đối với các trường ngoài công lập.

Đối với các trường Sư phạm và các ngành nghề đào tạo không thu học phí thì quỹ học bổng được trích tối thiểu bằng 8% nguồn ngân sách nhà nước cấp bù học phí. Vì vậy, các SV Sư phạm thuộc đối tượng không phải đóng học phí, nên nhà trường không có nguồn để cấp học bổng cho SV Sư phạm.

Trước vấn đề trên, Trường ĐH Hồng Đức đã có văn bản kiến nghị Sở Tài chính và UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, có cơ chế giúp các em SV Sư phạm đỡ thiệt thòi. Sau khi nhận được đề nghị của Trường ĐH Hồng Đức, Sở Tài chính Thanh Hóa đã có văn bản đề xuất lên Bộ Tài chính về vấn đề trên.

Ngày 1/9/2017, Bộ Tài chính có công văn trả lời, trong đó nêu: Học phí, lệ phí tuyển sinh là khoản tiền mà người học phải nộp cho cơ sở giáo dục đại học để bù đắp chi phí đào tạo; HS, SV Sư phạm, người theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm không phải đóng học phí, được ưu tiên trong việc xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội...

Lý do nhiều sinh viên Sư phạm không được cấp học bổng - 2
Lý do nhiều sinh viên Sư phạm không được cấp học bổng - 3
Bộ Tài chính đã có công văn trả lời và hướng dẫn về vướng mắc của địa phương khi thực hiện chế độ học phí.

Cũng theo Bộ Tài chính: Đối tượng không phải đóng học phí là HS, SV Sư phạm hệ chính quy đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước.

Theo các quy định trên thì các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập có HS, SV Sư phạm hệ chính quy đang học, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước, không được ngân sách cấp bù học phí (do đối tượng này không phải đóng học phí).

Đối với các cơ sở đào tạo có đối tượng không phải đóng học phí, căn cứ mức thu học phí tương ứng với từng ngành, nghề đào tạo của các trường và số lượng đối tượng không phải đóng học phí, các Bộ, ngành, địa phương xác định cụ thể nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ này và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước (NSNN) hàng năm theo phân cấp NSNN hiện hành. 

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính Thanh Hóa căn cứ quy định tại NĐ 86, Luật NSNN, các văn bản hướng dẫn và các Thông tư về xây dựng dự toán NSNN hàng năm để đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách.

Lý do nhiều sinh viên Sư phạm không được cấp học bổng - 4

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định cấp học bổng cho sinh viên ngành Sư phạm của trường ĐH Hồng Đức từ học kỳ II năm học 2017-2018.

Sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Trường ĐH Hồng Đức tiếp tục có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét để cấp học bổng cho SV Sư phạm không phải đóng học phí được nhận học bổng. Do đó, từ học kỳ II của năm học 2017- 2018, SV Sư phạm đã được tỉnh Thanh Hóa cấp học bổng.

“Vấn đề các em SV Sư phạm năm học 2016-2017 phản ánh, nhà trường cũng đã mời SV về để tổ chức đối thoại. Tuy nhiên, có thể một số em chưa hiểu rõ khi nhà trường giải thích”, ông Giang cho biết thêm.

Duy Tuyên