Kiên quyết xử lý sai phạm trong chỉ tiêu tuyển sinh

(Dân trí) - Từ tháng 3 đến tháng 10/2007, Bộ GD- ĐT sẽ phối hợp với Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các trường và tất cả những trường nào xác định chỉ tiêu tuyển sinh không đúng với tiêu chí của Bộ đề ra đều sẽ bị xử lý.

Trước phản ứng của nhiều trường cho rằng đó là một tiêu chí tương đối cao và nếu áp dụng ngay thì là quá cập rập đối với các trường, Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Bành Tiến long cho biết kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trước đây gửi đến Bộ chỉ là dự kiến, nếu không đạt mức tăng như dự kiến thì không được chấp nhận và phải làm cho đúng qui định. Tất cả các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc đều phải rà soát lại theo tiêu chí để xác định chỉ tiêu năm nay.

 

Trước ngày 16/2, các cơ sở đào tạo gửi đăng ký và thuyết minh về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2007 về Bộ GD-ĐT. Các cơ quan chủ quản sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trực thuộc đăng ký và trao đổi với Bộ GD-ĐT trước khi thông báo chỉ tiêu tuyển sinh cho các cơ sở đào tạo trước ngày 1/3.

 

Tiêu chí quy định về chỉ tiêu được tuyển của mỗi trường trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay sẽ căn cứ trên số SV/giảng viên. Tuỳ thuộc vào các nhóm ngành đào tạo, con số này thấp nhất không quá 15 (các cơ sở đào tạo ĐH về y dược; ĐH, CĐ nghệ thuật, TDTT...); cao nhất không quá 30 (đào tạo TCCN về kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, văn hóa, du lịch, sư phạm...).

 

Cũng theo khẳng định của ông Long thì đây là cách làm mới, đổi mới cơ chế trong quản lý ĐH, giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho các trường. Các trường phải chú ý đến chất lượng đào tạo theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đã ban hành.

 

Đồng thời, các trường cũng phải chủ động kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện đào tạo theo qui định. Trường nào đảm bảo tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi thấp hơn qui định đã nêu thì chỉ tiêu tuyển sinh năm 2007 được tăng hơn so với năm 2006 nhưng không được quá 10% và không được vượt quá 15% đối với các ngành có nhu cầu đào tạo lớn và đặc biệt.

 

Bộ GD-ĐT đã có quy trình hướng dẫn các trường, các Bộ, cơ quan chủ quản của các trường cách xác định chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007 và thời gian phải hoàn thành.

 

Sau ngày 1/3, Bộ sẽ tổng hợp chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường để đưa vào cuốn "Những điều cần biết...".

 

P.V

Đang được quan tâm