Kiểm tra từ vựng tiếng Anh qua trắc nghiệm về phép so sánh

Dân trí

Sáng nay, mời bạn kiểm tra lại vốn từ vựng tiếng Anh của mình với trắc nghiệm vui dưới đây về phép so sánh những đặc điểm tương tự (analogy) của một số từ vựng nhé.

Xét ví dụ sau:

Socks are to feet as...

A) Neck is to scarf

B) Helmet is to head

C) Belt is to legs

D) Tie is to shirt

Ở đây, lựa chọn đúng là B. Lý do là: You wear socks on your feet and a helmet on your head. (You would not wear a neck on your scarf.)

Mời bạn làm trắc nghiệm về phép so sánh tương tự với các từ vựng tiếng Anh nhé:

Xuân Vũ

Tổng hợp