Thanh Hóa:

Kết luận thanh tra việc phụ huynh “tố” phải đóng tiền hỗ trợ xăng xe cho giáo viên

(Dân trí) - Liên quan đến việc phụ huynh “tố” phải đóng tiền hỗ trợ xăng xe cho giáo viên, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa có kết luận và chỉ ra hàng loạt các khoản thu sai quy định đầu năm học tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Minh, huyện Đông Sơn.

Ngày 14/11, Thanh tra Sở GD&ĐT có kết luận số 479/KL-TTr thông tin báo chí phản ánh về các khoản thu tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH & THCS) Đông Minh.

Kết luận thanh tra việc phụ huynh “tố” phải đóng tiền hỗ trợ xăng xe cho giáo viên - 1

Trường Tiểu học & THCS Đông Minh có nhiều khoản thu sai quy định.

Theo đó, Trường TH & THCS Đông Minh được sáp nhập từ trường Tiểu học Đông Minh và Trường THCS Đông Minh từ tháng 8/2019. Toàn trường có 20 lớp, với 623 học sinh (HS), cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy học hiện nay.

Sau khi báo chí phản ánh vấn đề lạm thu tại đơn vị này, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã chỉ đạo Thanh tra Sở vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Ngoài các khoản thu theo quy định, qua kiểm tra khoản thu ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) lớp của khối Tiểu học thu 150.000 đồng/học kỳ 1; cấp THCS 100.000 đồng/học kỳ 1 là không đúng quy định tại Thông tư số 55/TT/2011-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT.

Đối với việc huy động tài trợ của các tổ chức, cá nhân (xã hội hóa), nhà trường thực hiện đúng theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai tại hội nghị CMHS các lớp khối Tiểu học, huy động tài trợ theo mức bình quân 320.000 đồng/HS là không đúng quy định.

Việc tổ chức Hội nghị CMHS các lớp (khối Tiểu học), nội dung hội nghị, giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình nhà trường năm học 2019-2020; thông báo dự kiến (6 khoản thu) đầu năm học sai quy định, gồm: Mua máy phô tô 50.000 đồng/HS, máy chiếu 550.000 đồng/HS, tăng buổi 200.000 đồng/HS/tháng; hỗ trợ Hội khỏe Phù Đổng 50.000 đồng/HS; khen thưởng 60.000 đồng/HS; tăng cường cơ sở vật chất theo mức bình quân 320.000 đồng/HS.

Qua kiểm tra, xác minh tại buổi làm việc với nhà trường, kiểm tra hồ sơ tổ chức các Hội nghị Ban giám hiệu, Hội đồng giáo dục, Hội nghị CMHS các lớp và Ban đại diện CMHS nhà trường, khẳng định không có khoản thu 200.000 đồng/HS để hỗ trợ xăng xe cho giáo viên.

Theo Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa, những thiếu sót, tồn tại của Trường TH & THCS Đông Minh là: Dự kiến thu tiền học buổi 2 không đúng quy định; huy động tài trợ (khối Tiểu học) theo mức bình quân (320.000 đồng/HS) là không đúng quy định.

Tại hội nghị CMHS các lớp khối Tiểu học, thông báo dự kiến thu: Tiền mua máy phô tô, máy chiếu, dạy tăng tiết, hỗ trợ hội khỏe Phù Đổng, khen thưởng là không đúng quy định.

Để xảy ra những thiếu sót, tồn tại nêu trên trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, tập thể lãnh đạo Trường TH & THCS Đông Minh.

Quỹ Ban đại diện CMHS phụ huynh đưa ra mức thu bình quân (Tiểu học 150.000 đồng/HS/học kì, THCS 100.000 đồng/HS/học kì) là không đúng quy định. Trách nhiệm này thuộc về Ban đại diện CMHS nhà trường, trong đó có trách nhiệm của Hiệu trưởng trường TH & THCS Đông Minh.

Sau khi có thông tin phản ánh, từ ngày 21-24/10, nhà trường đã tổ chức trả lại cho 48 phụ huynh (tại 8 lớp Tiểu học) toàn bộ số tiền 81.456.000 đồng.

Thanh tra Sở GD&ĐT kiến nghị nhà trường tổ chức điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, khắc phục kịp thời những thiếu sót tồn tại nêu trên, chấm dứt thực hiện các khoản dự kiến thu sai quy định.

Tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn của ngành về thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách. Phối hợp với Ban đại diện CMHS nhà trường, tổ chức rút kinh nghiệm trong việc xây dựng quỹ CMHS theo đúng quy định.

Đối với Phòng GD&ĐT huyện Đông Sơn tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, kiểm điểm trách nhiệm đối với Hiệu trưởng, tập thể lãnh đạo Trường TH & THCS Đông Minh; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách sai quy định tại các trường học trên địa bàn; chỉ đạo việc thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, hỗ trợ kinh phí cho các trường Tiểu học thiếu giáo viên.

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, trường học trên địa bàn tổ chức tốt các hội nghị CMHS lớp và Ban đại diện CMHS nhà trường trong năm học 2019-2020.

Trước đó, Dân trí đã phản ánh, tại Trường TH & THCS Đông Minh, theo phụ huynh phản ánh, nhà trường tổ chức thu nhiều khoản sai quy định, trong đó đặc biệt rộ lên thông tin thu tiền hỗ trợ xăng xe cho giáo viên.

Duy Tuyên

Đang được quan tâm