Thứ hai, 13/01/2014 - 15:05

Hủy bỏ công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y dược Văn Hiến

Dân trí

Sở GD-ĐT Thanh Hóa vừa có quyết định hủy bỏ công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y dược Văn Hiến đối với ông Nguyễn Văn Lơn vì trong quá trình quản lý, điều hành tại trường, ông Lơn đã mắc nhiều sai phạm có hệ thống các quy chế, quy định của Bộ GD-ĐT.

Được biết, trong thời gian quản lý, điều hành tại Trường Trung cấp Y dược Văn Hiến từ năm 2009 - 2013, ông Nguyễn Văn Lơn - hiệu trưởng nhà trường đã vi phạm có hệ thống các quy chế, quy định của Bộ GD-ĐT.

Ông Nguyễn Văn Lơn đã bị hủy bỏ công nhận chức danh hiệu trưởng.
Ông Nguyễn Văn Lơn đã bị hủy bỏ công nhận chức danh hiệu trưởng.

Cụ thể, trong quá trình quản lý, điều hành, ông này đã vi phạm về Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp; quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp; vi phạm quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và hệ vừa học, vừa làm; không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời việc khắc phục các vi phạm tại các Kết luận thanh tra của Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Trên cơ sở đó, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định về việc hủy bỏ công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y dược Văn Hiến đối với ông Nguyễn Văn Lơn.

Ông Lơn có trách nhiệm bàn giao công việc điều hành nhà trường cho Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu Trường Trung cấp Y dược Văn Hiến trong vòng 10 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Trần Lê