Thanh Hóa:

Hơn 8 nghìn học sinh vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tiền

Dân trí

Để giúp học sinh người dân tộc thiểu số, dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xa trường, không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định hỗ trợ tiền.

Theo quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa, trong đợt này, có 8.092 học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở.

Học sinh nhiều địa phương còn gặp khó khăn trong quá trình học tập
Học sinh nhiều địa phương còn gặp khó khăn trong quá trình học tập

Hai đối tượng học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ gồm: Đối tượng là học sinh THPT đang theo học ở các trường THPT, trường THCS&THPT công lập của tỉnh Thanh Hóa là người dân tộc thiểu số, người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có khoảng cách từ nhà tới trường từ 10km trở lên, không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.

Tổng số học sinh thuộc sối tượng này được hỗ trợ là 7.256 học sinh ở 39 trường THPT, THCS&THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, học sinh được hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở là 6.711 học sinh; học sinh được hỗ trợ tiền ăn là 545 học sinh.

Đối tượng là học sinh THPT đang theo học ở các trường THPT, trường THCS&THPT công lập của tỉnh Thanh Hóa là người dân tộc thiểu số, là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có khoảng cách từ nhà tới trường dưới 10 km, phải qua sông, qua suối đến trường.

Tổng số học sinh thuộc đối tượng này được hỗ trợ là 836 em tại 12 trường THPT, THCS&THPT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 815 học sinh được hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở; 21 học sinh được hỗ trợ tiền ăn.

Duy Tuyên