Cà Mau:

Hơn 150 tỷ đồng đào tạo 110 tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài

(Dân trí) - Trong vòng 9 năm tới, tỉnh Cà Mau hướng đến có thêm hơn 100 nhân lực có trình độ tiến sĩ và thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài. Đây là một trong những mục tiêu mà tỉnh này vừa đưa ra trong đề án “Đào tạo nguồn nhân lực ở nước ngoài giai đoạn 2017-2025”.

Theo báo cáo đề án của UBND tỉnh Cà Mau, thời gian qua, việc đào tạo cán bộ, công chức, viên chức chưa tập trung, chưa gắn với vị trí việc làm và quy hoạch bố trí, sử dụng chưa đáp ứng yêu cầu; đào tạo sau đại học chưa được quan tâm nhiều ở các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật; một bộ phận đưa đi đào tạo có tính chuyên nghiệp chưa cao, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ còn hạn chế.

Mặc dù số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học hiện nay khá nhiều (8 tiến sĩ và 20 nghiên cứu sinh, 572 thạc sĩ và 367 người đang học, 47 bác sĩ chuyên khoa II và 21 người đang học, 315 bác sĩ chuyên khoa I và 134 đang học) nhưng phần đông tốt nghiệp và đang học tại các cơ sở liên kết đào tạo, theo địa chỉ sử dụng, ngành được đào tạo chưa khai thác hiệu quả thế mạnh của tỉnh, nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn.

Đáng chú ý, đề án đào tạo nguồn nhân lực ở nước ngoài (Đề án Mêkông 120) đã có 116 lượt ứng viên (21 tiến sĩ và 95 thạc sĩ) học tại 15 nước, đến nay đã có 70 ứng viên (6 tiến sĩ, 64 thạc sĩ) tốt nghiệp về nước, đã bố trí được việc làm trước mắt đáp ứng được kỹ năng tiếp cận công việc, có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, nhưng cũng cần bồi dưỡng thêm kỹ năng chuyên ngành, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, nhất là kiến thức quản lý nhà nước, pháp luật.

Theo đề án của UBND tỉnh Cà Mau, hiện nay, so với yêu cầu chung, nguồn nhân lực của tỉnh vẫn còn tình trạng vừa thừa, vừa thiếu và không đồng bộ về cơ cấu, chưa đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn và tiếp cận phương pháp quản lý tiên tiến, cán bộ quản lý sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ quản lý khoa học kỹ thuật, chuyên gia đầu ngành còn hạn chế về chất lượng.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, việc tiếp tục đầu tư đào tạo nguồn nhân lực ở nước ngoài nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương là một yêu cầu cấp thiết.

Cà Mau dự kiến đưa đi đào tạo thêm 110 tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài trong vòng 9 năm tới. (Ảnh minh họa)
Cà Mau dự kiến đưa đi đào tạo thêm 110 tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài trong vòng 9 năm tới. (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, từ năm 2017 đến năm 2025, mục tiêu của tỉnh Cà Mau sẽ đưa đi đào tạo thêm 30 tiến sĩ, 80 thạc sĩ ở nước ngoài, với kinh phí dự kiến khoảng 157 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Những ngành nghề mà tỉnh này ưu tiên đào tạo gồm: Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, công nghệ xây dựng, công nghệ hóa, kiến trúc-quy hoạch, kinh tế tổng hợp, kinh tế đối ngoại, luật quốc tế, y tế, nông-lâm-ngư nghiệp,…

Theo đó, tỉnh sẽ liên kết với các trường đại học ở nước ngoài có uy tín như Mỹ, Anh, Úc, Nhật, Pháp,… để xúc tiến đào tạo chương trình tiến sĩ, thạc sĩ.

“Khi đề án được triển khai thực hiện sẽ tác động tích cực đến sự phát triển của tỉnh và lực lượng này sẽ là nòng cốt nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật nói chung, có khả năng chuyển giao công nghệ cho đội ngũ cán bộ khoa học tại chỗ, là đầu mối thúc đẩy mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế theo hướng đa khu vực và đa ngành nghề”, báo cáo UBND tỉnh Cà Mau nhận định rõ.

Huỳnh Hải

Đang được quan tâm