Học viện Quản lý giáo dục công bố Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 .

(Dân trí) - Ngày 22/10, Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 .

Theo đó, Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục có 23 đồng chí, gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, đại diện tổ chức Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường, một số khoa chuyên môn; đại diện Bộ GDĐT, nhà quản lý, doanh nhân, … một số thành viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tại các cơ sở đào tạo liên quan.

PGS. TS Nguyễn Thị Thu Hằng được công nhận giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục nhiệm kỳ 2020-2025.

 Học viện Quản lý giáo dục công bố Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 . - 1
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Hội đồng trường

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34) và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật này - có nhiều điểm mới, trong đó có cơ chế tự chủ đại học và thiết chế Hội đồng trường.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội đồng trường, Thứ trưởng đánh giá cao nỗ lực tích cực của Học viện trong triển khai thực hiện Luật số 34 và tiến hành thành lập Hội đồng trường.

Giao nhiệm vụ cho Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị, Hội đồng trường cần tập trung cao độ để tiếp tục xây dựng và phát triển Học viện, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới quản trị nhà trường, hoàn tiện cơ chế tự chủ.

 Học viện Quản lý giáo dục công bố Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 . - 2
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ

Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, Hội đồng trường và cá nhân đồng chí Chủ tịch Hội đồng trường cần quan tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Sớm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động, Quy chế tài chính, Quy chế dân chủ cơ sở và các quy định khác để phù hợp với Luật số 34, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP cũng như các quy định của pháp luật có liên quan.

Rà soát, điều chỉnh quyết định ban hành về chất lượng, kế hoạch phát triển hằng năm của Học viện. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Hội đồng trường và tuân thủ Quy chế dân chủ của Học viện.

Thứ trưởng đề nghị, Hội đồng trường và Ban Giám đốc cần có chiến lược, phân rõ vai trò, chức năng để công việc thực hiện được thuận lợi. Đồng thời, tập thể các thầy, cô giáo ủng hộ để Hội đồng trường thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

Thứ trưởng tin tưởng, với truyền thống phát triển và cơ chế tự chủ mới, Học viện sẽ kế thừa và phát huy để phát triển toàn diện hơn, đạt nhiều thành tích trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.

 Học viện Quản lý giáo dục công bố Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 . - 3
GS. TS Phạm Quang Trung, Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện cho hay, năm 2019, lần đầu tiên Học viện xây dựng, hình thành Hội đồng trường và bầu PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng là Chủ tịch. Sau khi có Luật số 34 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP, theo chỉ đạo của cấp trên, Học viện đã tích cực kiện toàn theo đúng quy định.

Theo Giám đốc Học viện, Hội đồng trường ngày càng được giao nhiều trọng trách, và là cơ quan đại diện cho tập thể sư phạm của nhà trường. Do mô hình tương đối mới, trong quá trình hoạt động sẽ có những thuận lợi, khó khăn.

Giám đốc Phạm Quang Trung cho biết, Học viện cố gắng, quyết tâm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ; đồng thời kỳ vọng, với nguồn lực, thiết chế Hội đồng trường, quá trình triển khai chiến lược của Học viện sẽ đạt kết quả tốt hơn.

Thay mặt các thành viên trong Hội đồng trường, bà Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết, trong những năm qua, Học viện đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng xứng đáng với truyền thống. Có được kết quả này là nhờ sự đồng lòng của tập thể Học viện.

Mục tiêu đến năm 2030, Học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục, đạt các tiêu chuẩn cao về đào tạo, bồi dưỡng và chuyển giao tri thức, ngang tầm với các quốc gia trong khu vực và quốc tế.

 Học viện Quản lý giáo dục công bố Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 . - 4
PGS. TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng trường

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Hội đồng trường không chỉ thực hiện chức năng quản trị các hoạt động trong Học viện mà còn đại diện cho tiếng nói của người học, tiếng nói của các doanh nghiệp, cộng đồng xã hội trong việc quyết định phương hướng phát triển sử dụng nguồn lực phù hợp, hiệu quả.

“Nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng trường là một vinh dự, nhưng cũng là thách thức và trách nhiệm không nhỏ. Tôi xin hứa sẽ cùng với các thành viên trong Hội đồng học viện phát huy thế mạnh của cá nhân và tập thể, để Hội đồng hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật số 34” – PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng nói.

Việc thành lập Hội đồng trường được thực hiện theo Luật 34/2018/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường, có quyền quyết nghị các vấn đề mang tính chiến lược, quan trọng liên quan tới các hoạt động và sự phát triển của Học viện.

Việc thành lập Hội đồng trường và phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng trường tiếp tục khẳng định chủ trương của Học viện Quản lý giáo dục trong việc đổi mới hệ thống cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Đang được quan tâm