Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2017 (đợt 2)

Học viện Kỹ thuật Quân sự xin thông báo tuyển sinh sau đại học (đợt 02) năm 2017 như sau:

Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2017 (đợt 2) - 1

1. Các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt; Quản lý khoa học và công nghệ.

2. Thời gian phát hành hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 07/8/2017

3. Thời gian nộp hồ sơ:

Từ ngày 11/9/2017 đến 30/10/2017 (đối với ngành gần nộp từ ngày 10/8/2017 đến 04/9/2017 tại Hà Nội; 21/8/2017 đến 11/9/2017 tại Tp Hồ Chí Minh).

4. Đăng ký học bổ sung kiến thức:

- Tại Hà Nội: Từ ngày 14/8/2017 đến 04/9/2017.

- Tại Tp Hồ Chí Minh: Từ ngày 21/8/2017 đến 12/9/2017.

5. Thời gian đăng ký ôn tập:

Từ ngày 11/9/2017 tại Hà Nội; 12/9/2017 đến 07/10/2017 tại Tp Hồ Chí Minh.

6. Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2016 (đợt 02): Tổ chức vào ngày 25, 26 tháng 11 năm 2017.

7. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ:

- Tại Hà Nội: PHÒNG SAU ĐẠI HỌC tầng 8 nhà S4 Khu A- Học viện KTQS (số 236 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội).

Điện thoại: 043.7558307; 043.8361789. Fax: 043.8361789.

- Tại Tp Hồ Chí Minh : ĐẠI DIỆN PHÍA NAM/HỌC VIỆN KTQS (số 71 đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh).

Điện thoại : 0838 113 660 ; 0982.316.226; 0982.100.111.

8. Bản đầy đủ và chi tiết của Thông báo tuyển sinh sau đại học được đăng tải trên website của Học viện Kỹ thuật Quân sự tại đây.

Ghi chú:

Thí sinh tham khảo Phụ lục I - DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC tại đây

Thí sinh tham khảo Phụ lục II - CÁC MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2017 tại đây