Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo Tuyển sinh sau Đại học năm 2015 (đợt 02)

Học viện Kỹ thuật Quân sự xin thông báo tuyển sinh sau đại học (Đợt 02) năm 2015, cụ thể như sau:

2. Thời gian phát hành hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 07/08/2015

3. Thời gian nộp hồ sơ:

Từ ngày 07/09/2015 đến 21/10/2015 (đối với ngành gần nộp từ ngày 10/8/2015 đến 04/9/2015 tại Hà Nội; 14/8/2015 đến 11/9/2015 tại Tp Hồ Chí Minh).

4. Đăng ký học bổ sung kiến thức:

           - Tại Hà Nội: Từ ngày 10/8/2015 đến 04/9/2015.

           - Tại Tp Hồ Chí Minh: Từ ngày 14/8/2015 đến 10/9/2015.

5. Thời gian đăng ký ôn tập:

Từ ngày 14/09/2015 tại Hà Nội; 17/09/2015 đến 06/10/2015 tại Tp Hồ Chí Minh.

6. Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2015 (đợt 02): Tổ chức vào  ngày 14, 15 tháng 11 năm 2015.

7. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ:

- Tại Hà Nội: PHÒNG SAU ĐẠI HỌC tầng 3 nhà S3 Khu A- Học viện KTQS (số 236 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội).

Điện thoại: 043.7558307; 043.8361789. Fax: 043.8361789.

- Tại Tp Hồ Chí Minh: ĐẠI DIỆN PHÍA NAM/HỌC VIỆN KTQS (số 71 đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh).

Điện thoại: 0838 113 660; 0982.316.226; 0982.100.111.

8. Bản đầy đủ và chi tiết của Thông báo tuyển sinh sau đại học được đăng tải trên Website của Học viện KTQS  theo địa chỉ sau: http://mta.edu.vn

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đại tá Lê Minh Thái