Thứ ba, 23/07/2019 - 08:50

Học viện Chính sách và Phát triển dự báo điểm trúng tuyển năm 2019

Dân trí

Trên cơ sở phân tích số liệu điểm thi THPT năm 2019, Học viện Chính sách và Phát triển đưa ra dự báo điểm chuẩn vào các ngành nhằm khuyến cáo và định hướng cho thí sinh, có kế hoạch điều chỉnh nguyện vọng.

Cụ thể như sau:

STT

Ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

Sai số

1

Kinh tế

7310101

17,5

+/-0.5

2

Kinh tế phát triển

7310105

17,5

+/-0.5

3

Kinh tế quốc tế

7310106

18,0

+/-0.5

4

Quản lý Nhà nước

7310205

17,5

+/-0.5

7

Quản trị kinh doanh

7340101

18,0

+/-0.5

2

Tài chính – Ngân hàng

7340201

18,0

+/-0.5

5

Luật Kinh tế

7380107

17,5

+/-0.5

Hồng Hạnh