Học tiếng Nhật: Tổng hợp ngữ pháp bài 19 giáo trình Minna no Nihongo (P.1)

Dân trí

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu xong mẫu câu thể hiện khả năng làm việc gì đó trong tiếng Nhật. Tiếp tục bạn hãy cùng đến với phần 1 của bài 19 Giáo trình Minna no Nihongo nhé!

Học tiếng Nhật: Tổng hợp ngữ pháp bài 19 giáo trình Minna no Nihongo (P.1)

Bài học hôm nay thật thú vị phải không? Chúng ta hãy cùng ôn tập lại nhé!

Trước tiên, cùng tìm hiểu các từ vựng trong bài nào:

1. のぼります (登ります): Leo (núi)

2. とまります (泊まります): Trọ

3. そうじします (掃除します): Dọn vệ sinh

4. せんたくします (洗濯します): Giặt (quần áo)

5. なります: Trở thành, trở nên

6. ねむい (眠い): Buồn ngủ

7. つよい (強い): Mạnh

8. よわい (弱い): Yếu

9. ちょうし (調子): Tình trạng, trạng thái

10: おちゃ (お茶): Trà đạo

Học tiếng Nhật: Tổng hợp ngữ pháp bài 19 giáo trình Minna no Nihongo (P.1) - 1

Trong tiếng Nhật để chia sẻ một kinh nghiệm đã có, hoặc những việc từng làm trong quá khứ, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc câu:

Động từ chia ở thể た + ことがあります。

Cùng tìm hiểu kĩ hơn qua ví dụ sau:

- 私は2007年に日本へ行きました。: Tôi đã đi tới Nhật vào năm 2007

-> 日本へ行ったことがあります。: Tôi đã từng đi Nhật

- 私は馬に乗りました。: Tôi đã cưỡi ngựa

-> 馬に乗ったことがあります。: Tôi đã từng cưỡi ngựa

- 私はアキラセンターで べんきょうしました。: Tôi đã học ở trung tâm tiếng Nhật Akira

-> アキラセンターで べんきょうしたことがあります。: Tôi đã từng học ở trung tâm tiếng Nhật Akira

Và trong hai ví dụ này chúng ta thấy hai động từ là 行った và 乗った, đây chính là thể た của động từ 行きます và 乗ります.

Vậy cách chuyển động từ từ thể lịch sự sang thể た như thế nào?, chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Rất đơn giản, thể た có cách chia gần giống thể て, ta chỉ cần thay て thành た (で thành だ).

Cùng đến với ví dụ một số từ sau:

きます-> きて -> きた

します -> して -> した

たべます -> たべて -> たべた

かいます -> かいて -> かいた

のみます -> のんで -> のんだ

Ngược lại, nếu muốn diễn tả việc chưa từng làm trong quá khứ, chúng ta sẽ thêm いちども。。。ありません (chưa….một lần nào)

Ví dụ:

いちども口シアへ行つたことがありません。: Tôi chưa đi tới Nga một lần nào

Vậy là chúng ta đã học xong phần 1 của bài 19 rồi. Bạn hãy nhớ ôn tập thường xuyên và vận dụng những gì đã học và cuộc sống nhé. Chúc bạn học tốt!

Vũ Phong